Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Κριτήριο αξιολόγησης στα τριτόκλητα επίθετα


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΤΟΚΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
1. Να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό το επίθετο ὁ, ἡ ἀγνώμων, τὸ ἄγνωμον.

Ενικός Αρσενικό/Θηλυκό Ουδέτερο   
ονομ.   
γεν.   
δοτ.   
αιτ.   
κλητ.   
Πληθυντικός Αρσενικό/Θηλυκό Ουδέτερο   
ονομ.   
γεν.   
δοτ.   
αιτ.   
κλητ.  

2. Να κλίνετε σε ενικό και πληθυντικό αριθμό το επίθετο ὁ. ἡ ἀληθὴς, τὸ ἀληθὲς

Ενικός Αρσενικό/Θηλυκό Ουδέτερο   
ονομ.   
γεν.   
δοτ.   
αιτ.   
κλητ.   
Πληθυντικός Αρσενικό/Θηλυκό Ουδέτερο   
ονομ.   
γεν.   
δοτ.   
αιτ.   
κλητ.  

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Παραθετικά επιθέτων επιρρημάτων στα Αρχαία


Τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1.    Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων
2.    Μονολεκτικός σχηματισμός
3.    – ότερος / - ότατος ή  - ώτερος / - ώτατος
4.    Αναλογικός σχηματισμός παραθετικών
5.    Ανώμαλα παραθετικά και η κλίση τους
6.     Περιφραστικός σχηματισμός
7.    Ελλειπτικά παραθετικά
8.    Δεν σχηματίζουν παραθετικά
9.    Παραθετικά επιρρημάτωνΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1.    Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων

                                 Θετικός – φανερώνει μια ιδιότητα, π.χ. ὁ δίκαιος ἀνήρ


                          Συγκριτικός – ιδιότητα σε ανώτερο βαθμό, π.χ. οὗτός ἐστι δικαιότερος ἐκείνου


                      Υπερθετικός
·        απόλυτος, σε μεγάλο βαθμό η ιδιότητα, χωρίς να γίνεται σύγκριση, π.χ. οὗτός ἐστι δικαιότατος
·        σχετικός υπερθετικός, η ιδιότητα συγκριτικά με άλλο, π.χ. Ἀριστείδης ἦν δικαιότατος πάντων τῶν Ἀθηναίων

Παρατηρήσεις:
1. Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός λέγονται παραθετικά
2. Τα παραθετικά των επιθέτων σχηματίζονται είτε με μια λέξη (μονολεκτικά) είτε με δύο λέξεις (περιφραστικά)


2. Μονολεκτικός σχηματισμός

επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός

-τερος, -τερα, -τερον
-τατος, -τατη, -τατον
πτωχός, πτωχή, πτωχόν
πτωχότερος, πτωχοτέρα, πτωχότερον
πτωχότατος, πτωχοτάτη, πτωχότατον
σοφός, σοφή, σοφόν

σοφώτερος, σοφωτέρα, σοφώτερον
σοφώτατος, σοφωτάτη, σοφώτατον

νέος,
νέα,
νέον


νεώτερος, νεωτέρα, νεώτερον


νεώτατος, νεωτάτη, νεώτατον

βαρύς, βαρεῖα,  βαρύ


βαρύτερος, βαρυτέρα, βαρύτερον

βαρύτατος, βαρυτάτη, βαρύτατον
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
ἀληθέστερος, ἀληθεστέρα, ἀληθέστερον
ἀληθέστατος, ἀληθεστάτη, ἀληθέστατον
μέλας μέλαινα, μέλαν
μελάντερος, μελαντέρα, μελάντερον
μελάντατος, μελαντάτη, μελάντατον
χαρίεις χαρίεσσα, χαρίεν
χαριέστερος, χαριεστέρα, χαριέστερον
χαριέστατος, χαριεστάτη, χαριέστατον
 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1η Γ' Γυμνασίου Αρχαία

Επανάληψη της ύλης της Γραμματικής -Σύνταξης της Β' Γυμνασίου

1. Να κλίνετε τη φράση τῶν παρόντων κακῶν και στους δύο αριθμούς

Παρατηρούμε ότι έχουμε γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους (ὁ παρὼν, ἡ παροῦσα, τὸ παρὸν  - τὸ κακὸν) 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους τύπους


Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
ονομαστική


γενική

τῶν παρόντων κακῶν
δοτική


αιτιατική
2. Να βρείτε τα τριτόκλητα επίθετα του κειμένου και να γράψετε την ονομαστική ενικού και στα τρία γένη.

τύπος
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ἑκόντοςἄκοντοςφρενοβλαβήςκαταφανές

3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους τύπους των ρημάτων στα πρόσωπα της ευκτικής των χρόνων που ζητούνται:

Θυμηθείτε την κλίση της ευκτικής της ενεργητικής φωνής

ευκτική ενεστώτα
ευκτική αορίστου
ευκτική παρακειμένου
λύ-οιμι
λύ-οις
λύ-οι
λύ-οιμεν
λύ-οιτε
λύ-οιεν

λύσ-αιμι
λύσ-αις
λύσ-αι
λύσ-αιμεν
λύσ-αιτε
λύσ-αιεν

λελύ-κοιμι
λελύ-κοις
λελύ-κοι
λελύ-κοιμεν
λελύ-κοιτε
λελύ-κοιεν

Συνηθέστεροι οι 
περιφραστικοί τύποι

λελυκώς, -κυα, -κός εην
λελυκώς, -κυα, -κός εης
λελυκώς, -κυα, -κός εη
λελυκότες, -κυαι,-κότα εημεν / εμεν
λελυκότες, -κυαι,-κότα εητε /ετε
λελυκότες, -κυαι,-κότα εησαν / εεν


4. Να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών:

Επανάληψη της θεωρίας της γραμματικής για την τρίτη κλίση των ουσιαστικώνΚυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Γεώργιος Δροσίνης -Θαλασσινά τραγούδια

Γεώργιος Δροσίνης -Θαλασσινά τραγούδια, ποίημα

Γλυκά φυσά ο μπάτης,
η θάλασσα δροσίζεται,
στα γαλανά νερά της
ο ήλιος καθρεφτίζεται·
και λες πως παίζουν μ’ έρωτα
πετώντας δίχως έννοια
ψαράκια χρυσοφτέρωτα
σε κύματ’ ασημένια.


Στου καραβιού το πλάι
ένα τρελό δελφίνι
γοργόφτερο πετάει
και πίσω μάς αφήνει.
και σαν να καμαρώνεται
της θάλασσας το άτι
με τους αφρούς του ζώνεται
και μας γυρνά την πλάτη.


Χιονοπλασμένοι γλάροι,
πόχουν φτερούγια ατίμητα
και για κανένα ψάρι
τα μάτια τους ακοίμητα,
στα ξάρτια τριγυρίζοντας
ακούραστοι πετούνε
ή με χαρά σφυρίζοντας
στο πέλαγος βουτούνε.


Και γύρω καραβάκια
στη θάλασσ’ αρμενίζουν
σαν άσπρα προβατάκια
που βόσκοντας γυρίζουν
με χαρωπά πηδήματα
στους κάμπους όλη μέρα,
κι έχουν βοσκή τα κύματα,
βοσκό τους τον αέρα.
Λ. Πολίτη, Ποιητική Ανθολογία, τόμ. 6, ΔωδώνηΔείτε βιογραφικά στοιχεία για τον Γεώργιο Δροσίνη εδώ 
Επίσης πληροφορίες για το έργο του εδώ από το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. (σελ. 86)


Δομή:

Το ποίημα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες/στροφές

1η ενότητα: Γλυκά φυσάει ο μπάτης....κύματ' ασημένια

2η ενότητα: Στου καραβιού το πλάϊ ...... γυρνά την πλάτη

3η ενότητα: Χιονοπλασμένοι γλάροι .....στο πέλαγος βουτούνε

4η ενότητα: Και γύρω καραβάκια ...... βοσκό τους τον αέρα


  • Προσπαθήστε να δώσετε ένα τίτλο για κάθε ενότητα με βάση το περιεχόμενο.
  • Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα με τα κατάλληλα στοιχεία του ποιήματος, αξιοποιώντας τις λέξεις που σας δίνονται κάθε φορά.
Γενική εικόνα
ειδυλλιακό τοπίο, αρμονία
1η ενότητα
ψάρια
θάλασσα
αέρας
2η ενότητα
δελφίνι
καράβι
3η ενότητα
γλάροι
ιστία-κατάρτια
4η ενότητα
καράβια
θάλασσα
αέρας

ΑΝΑΛΥΣΗ
1η ενότητα: ειδυλλιακό τοπίο = θάλασσα, ήλιος, αεράκι
ψαράκια, χρυσοφτέρωτα # ασημένια κύματα
παιχνίδι, δράση

2η ενότητα: δελφίνι, καράβι. Πόσα επίθετα και φράσεις χαρακτηρίζουν το δελφίνι;

3η ενότητα: γλάροι, πανιά καραβιού, παιχνίδι και τροφή

4η ενότητα: καράβια σαν προβατάκια (κόσμος της στεριάς), ο αέρας βοσκός

  • Πλούσιο ποίημα σε εικόνες, προσωποποιήσεις, μεταφορές και παρομοιώσεις. 
  • Γλώσσα απλή δημοτική, πλούσια σε επίθετα.
  • Πλεκτή ομοιοκαταληξία:δηλαδή ο 1ος στίχος με τον 3ο, ο 2ος με τον τέταρτο.
  • Ο στίχος επτασύλλαβος και οχτασύλλαβος.

Το τάνγκο της προσωπικής αντωνυμίας

Από την Κατερίνα Φωτεινάκη


Μαθαίνετε την αντωνυμία και .....λέτε ένα τραγούδι!!!!

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Ιλιάδα σε κόμικς

Η Ιλιάδα κόμικς από το Πειραματικό Γυμνάσιο Κρήτης

Τα παιδιά του Πειραματικού Γυμνασίου έχουν μεταφέρει την πρώτη ραψωδία της Ιλιάδας  σε κόμικς με τη βοήθεια της ιστοσελίδας www.toondoo.com.

Με αυτή την προσπάθεια συνδυάζεται το κείμενο του ομηρικού έπους με τις ζωγραφιές των μαθητών και ζωντανεύει η δράση της Ιλιάδας. Δείτε το αποτέλεσμα της δουλειάς τους εδώ 

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ενότητα 12η Λεξιλογικός Πίνακας " κρατώ"

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του λεξιλογικού πίνακα της Εν. 12 Αρχαίων Ελληνικών Α Γυμνασίου με θέμα το ΚΡΑΤΩ, από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αρχαία Ελληνικά Α' Γυμνασίου Ενότητα 7η Ο γόρδιος δεσμός

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της 7ης ενότητας των Αρχαίων Ελληνικών Α'Γυμνασίου. Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Η λύση του Γόρδιου Δεσμού. Από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης.Φθόγγοι Γράμματα τόνοι και πνεύματα

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών Α'Γυμνασίου.
Φθόγγοι γράμματα φωνήεντα δίφθογγοι σύμφωνα άφωνα ημίφωνα διπλά τόνοι οξεία βαρεία περισπωμένη πνεύματα ψιλή δασεία εξέλιξη γλώσσας από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης.Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Λουκιανός Α' Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της 4ης Ενότητας Αρχαίων Ελληνικών Α'Γυμνασίου.
Λουκιανός "Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας" Φελλόποδες από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου ΚρήτηςΕπαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων Ενότητα 3η Α' Γυμνασίου

Παρακολουθήστε ένα εκπαιδευτικό βίντεο από το Πειραματικό Γυμνάσιο Κρήτης σχετικά με τα επαγγέλματα των Αρχαίων Αθηναίων από το σχολικό εγχειρίδιο της Α'  Γυμνασίου


Η Ασπίδα του Αχιλλέα Ιλιάδα

Παρακολουθήστε ένα βίντεο με θέμα την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για μια δημιουργία του Πειραματικού Γυμνασίου του πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι μαθητές με βάση το ομηρικό κείμενο κατασκεύασαν το παρακάτω βίντεο.


Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Αρχαία Ελληνικά Α' Γυμνασίου Ενότητα 12

Το βίντεο παρουσιάζει την ενότητα 12 από το βιβλίο της Α'Γυμνασίου με θέμα την Ατλαντίδα
Το υλικό προέρχεται από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης


Ενότητα 11 Αρχαία Α'Γυμνασίου Η αγάπη του Αλέξανδρου για τον Βουκεφάλα

Το βίντεο παρουσιάζει την ενότητα 11 από το βιβλίο της Α'Γυμνασίου με τίτλο "Η αγάπη του Αλέξανδρου για τον Βουκεφάλα".

Το υλικό προέρχεται από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης


Αρχαία ελληνικά ενοτήτα 6η Α' Γυμνασίου

Ένα εκπαιδευτικό βίντεο από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης για τα Αρχαία της Α' Γυμνασίου

Παρουσιάζεται η ενότητα 6 με τίτλο "Η ομορφιά δεν είναι το παν"

Απολαύστε την εξαιρετική δουλειά!!!!


Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Ενότητα 1η Αρχαία Γ' Γυμνασίου

Η πρώτη ενότητα έχει τίτλο "Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας". Πρόκειται επίσης για μια επαναληπτική ενότητα καθώς το Β' μέρος περιλαμβάνει επανάληψη της Ετυμολογίας της Β' Γυμνασίου και το Γ' μέρος περιέχει επανάληψη της Γραμματικής και του Συντακτικού.

Το απόσπασμα προέρχεται από τον Ηρόδοτο, Ἱστορίη 2.120 (διασκευή). Μπορούμε να βρούμε βιογραφικά στοιχεία για τον Ηρόδοτο εδώ.

Πρέπει να συγκρατήσουμε ότι το απόσπασμα προέρχεται από το πρώτο βιβλίο του Ηροδότου με το όνομα "Κλειώ", στο οποίο κάνει μια γενική αναφορά στα αίτια σύγκρουσης Ευρώπης και Ασίας. Ας σημειώσουμε ότι ως Ευρώπη θεωρείται ο ελλαδικός χώρος και φυσικά ότι θέμα του Ηροδότου είναι οι Περσικοί πόλεμοι.
Ακόμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την εκδοχή που αναφέρεται για την τύχη της ωραίας Ελένης -ότι δηλαδή ποτέ δεν ήταν στην Τροία-αλλά στην Αίγυπτο, εκδοχή που παρουσιάζεται και στο έργο του Ευριπίδη. 

Την μετάφραση της ενότητας μπορούμε να την δούμε εδώ 

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Αρχαία Γ' Γυμνασίου


Γ΄ Τάξη
  • Από τις Ενότητες 1-12 του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου» των Ν. Μπεζαντάκου, Β. Χαραλαμπάκου κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, δεν θα διδαχθεί το Α΄ Μέρος (Κείμενο και παράλληλα Κείμενα του Επιμέτρου) των Ενοτήτων 5, 7, 1012. Το Β΄ και Γ΄ Μέρος όλων των Ενοτήτων (1-12) θα διδαχθεί κανονικά.
  • Η διδακτέα ύλη από το βιβλίο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση» Γ΄ Γυμνασίου των Ν. Μπούρα, Κ. Ναστούλη, Α. Σακελλαρίου, έκδ. ΟΕΔΒ, (κατά το 3ο τρίμηνο: Μάρτιος-Μάιος) ορίζεται ως ακολούθως:
  1. i.    Εισαγωγή: Τα κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, VVΙΙΙ θα διδαχθούν κανονικά. Τα κεφάλαια IV, VI, VII δεν θα διδαχθούν.
  2. ii.    Κείμενο: Από το Α΄ Βιβλίο θα διδαχθούν τα κεφάλαια: 13,3-7, 15, 3-8,  16, 4-7. Από το Β΄ Βιβλίο θα διδαχθεί το κεφάλαιο 4, 9-11. Από τοΕ΄ Βιβλίο θα διδαχθεί το κεφάλαιο 19, 1-3. Από το Ζ΄ Βιβλίο τα κεφάλαια: 28-30. Τα υπόλοιπα κεφάλαια δεν θα διδαχθούν.