Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Παραθετικά επιθέτων επιρρημάτων στα Αρχαία


Τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1.    Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων
2.    Μονολεκτικός σχηματισμός
3.    – ότερος / - ότατος ή  - ώτερος / - ώτατος
4.    Αναλογικός σχηματισμός παραθετικών
5.    Ανώμαλα παραθετικά και η κλίση τους
6.     Περιφραστικός σχηματισμός
7.    Ελλειπτικά παραθετικά
8.    Δεν σχηματίζουν παραθετικά
9.    Παραθετικά επιρρημάτωνΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1.    Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων

                                 Θετικός – φανερώνει μια ιδιότητα, π.χ. ὁ δίκαιος ἀνήρ


                          Συγκριτικός – ιδιότητα σε ανώτερο βαθμό, π.χ. οὗτός ἐστι δικαιότερος ἐκείνου


                      Υπερθετικός
·        απόλυτος, σε μεγάλο βαθμό η ιδιότητα, χωρίς να γίνεται σύγκριση, π.χ. οὗτός ἐστι δικαιότατος
·        σχετικός υπερθετικός, η ιδιότητα συγκριτικά με άλλο, π.χ. Ἀριστείδης ἦν δικαιότατος πάντων τῶν Ἀθηναίων

Παρατηρήσεις:
1. Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός λέγονται παραθετικά
2. Τα παραθετικά των επιθέτων σχηματίζονται είτε με μια λέξη (μονολεκτικά) είτε με δύο λέξεις (περιφραστικά)


2. Μονολεκτικός σχηματισμός

επίθετο
συγκριτικός
υπερθετικός

-τερος, -τερα, -τερον
-τατος, -τατη, -τατον
πτωχός, πτωχή, πτωχόν
πτωχότερος, πτωχοτέρα, πτωχότερον
πτωχότατος, πτωχοτάτη, πτωχότατον
σοφός, σοφή, σοφόν

σοφώτερος, σοφωτέρα, σοφώτερον
σοφώτατος, σοφωτάτη, σοφώτατον

νέος,
νέα,
νέον


νεώτερος, νεωτέρα, νεώτερον


νεώτατος, νεωτάτη, νεώτατον

βαρύς, βαρεῖα,  βαρύ


βαρύτερος, βαρυτέρα, βαρύτερον

βαρύτατος, βαρυτάτη, βαρύτατον
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
ἀληθέστερος, ἀληθεστέρα, ἀληθέστερον
ἀληθέστατος, ἀληθεστάτη, ἀληθέστατον
μέλας μέλαινα, μέλαν
μελάντερος, μελαντέρα, μελάντερον
μελάντατος, μελαντάτη, μελάντατον
χαρίεις χαρίεσσα, χαρίεν
χαριέστερος, χαριεστέρα, χαριέστερον
χαριέστατος, χαριεστάτη, χαριέστατον
 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.