Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Οδύσσεια 5η ενότητα - Προτεινόμενο θέμα για εξετάσειςΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΨΩΔΙΑ α ΕΝΟΤΗΤΑ 5η ΣΤΙΧΟΙ 361 -384

361 Τους τραγουδούσε ο φημισμένος αοιδός, κι εκείνοι
καθισμένοι τον ακούν με τη σιωπή τους· των Αχαιών τον νόστο
τραγουδούσε, πικρόν όπως τον όρισε τον γυρισμό τους απ’ την Τροία
η Αθηνά Παλλάδα. Τότε
365  από το υπερώο ψηλά συνάκουσε το θείο τραγούδι, και την άγγιξε,
του Ικαρίου η κόρη, η Πηνελόπη, σκεφτική και φρόνιμη·
από τον θάλαμό της κατεβαίνει την ψηλή του σκάλα·
δεν ήταν μόνη, τη συνόδευαν οι δυο της βάγιες.
Kι όταν κοντά με τους μνηστήρες βρέθηκε, η θεία γυναίκα,
370 στήθηκε στην κολόνα εκείνη που κρατεί στερεή τη στέγη,
τη λαμπερή μαντίλα της τραβώντας γύρω στα μάγουλά της.
Κι ενώ πιστές οι ακόλουθες, δεξιά κι αριστερά, της παραστέκουν,
εκείνη δακρυσμένη μίλησε στον θεϊκό αοιδό:
«Φήμιε, το ξέρεις πως μπορείς να θέλγεις τους θνητούς
375 και μ’ άλλα κατορθώματα μεγάλα, ανθρώπων και θεών,
των αοιδών τα γνώριμα τραγούδια·
ένα απ’ αυτά παρακαθήμενος τραγούδησε, κι αυτοί ας πίνουν το κρασί τους
σιωπηλοί· ετούτο μόνο το τραγούδι μην το συνεχίσεις,
θλιβερό κι αβάστακτο· σπαράζει την καρδιά μου
380 μες στα στήθη, αφότου με κατοίκησε πένθος μεγάλο κι αλησμόνητο.
Tέτοιο το πρόσωπο που εγώ ποθώ, και συνεχώς τη μνήμη μου πληγώνει
η μορφή του αντρός μου, με δόξα απέραντη, απλωμένη στην Eλλάδα
και μέσα στο Άργος.»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. 1) Συμπληρώστε τα κενά:
Η Οδύσσεια διαιρείται σε τρία μέρη:
α. Τηλεμάχεια, β.  ......................  γ. ............................... (2 μονάδες)

2) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή και ποια λανθασμένη;
α. Το θέμα της Οδύσσειας είναι ο νόστος του Οδυσσέα.
β. Έπος σημαίνει τραγωδία.                                     (2 μονάδες)

Β. 1) Να γράψετε τον τόπο και τα πρόσωπα που είναι παρόντα στο απόσπασμα. (2 μονάδες)
2) Με ποια αφορμή εμφανίζεται η Πηνελόπη στο απόσπασμα; (2 μονάδες)

Γ. 1) Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο ποιητής άλλοτε αφηγείται και άλλοτε βάζει τα ίδια τα πρόσωπα να μιλούν, να χωρίσετε το απόσπασμα σε ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλους. (3 μονάδες)
2) Γιατί ο ποιητής άλλοτε αφηγείται και άλλοτε βάζει τα ίδια τα πρόσωπα να μιλούν; (3 μονάδες)

Δ. 1) Να χαρακτηρίσετε την Πηνελόπη με βάση το απόσπασμα (Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας). (3 μονάδες)
2) Ποιες πληροφορίες μπορούμε να συγκεντρώσουμε από το απόσπασμα για τους αοιδούς και το έργο τους; (3 μονάδες)

Προτεινόμενο θέμα - Ο σεβασμός προς τους γονείς


ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
 ΚΕΙΜΕΝΟ – «Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου» Πλάτων, Νόμοι 881b-e (διασκευή)
Ὃς ἂν τολμήσῃ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τούτων πατέρας ἢ μητέρας τύπτειν, πρῶτον μὲν ὁ προστυγχάνων βοηθείτω, καὶ ὁ μὲν μέτοικος ἢ ξένος εἰς προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσθω βοηθῶν, μὴ βοηθήσας δὲ ἀειφυγίαν ἐκ τῆς χώρας φευγέτω· ὁ δὲ μὴ μέτοικος βοηθῶν μὲν ἔπαινον ἐχέτω, μὴ βοηθῶν δέ, ψόγον· δοῦλος δὲ βοηθήσας μὲν ἐλεύθερος γιγνέσθω, μὴ βοηθήσας δὲ πληγὰς ἑκατὸν τῇ μάστιγι τυπτέσθω. Ἐὰν δέ τις ὄφλῃ δίκην αἰκίας γονέων, πρῶτον μὲν φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεως εἰς τὴν ἄλλην χώραν καὶ πάντων ἱερῶν εἰργέσθω, κατελθὼν δὲ θανάτῳ ζημιούσθω. Ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος τῷ τοιούτῳ συμφάγῃ ἢ συμπίῃ ἤ τινα τοιαύτην ἄλλην κοινωνίαν κοινωνήσῃ ἢ καὶ μόνον ἐντυγχάνων που προσάπτηται ἑκών, μήτε εἰς ἱερὸν ἔλθῃ μηδὲν μήτ' εἰς ἀγορὰν μήτ' εἰς πὸλιν ὅλως πρότερον ἢ καθήρηται.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. 1) Πώς  επαληθεύεται η ιδιαίτερη σημασία που απέδιδε ο Πλάτων στον σεβασμό προς τους μεγαλυτέρους;
(3 μονάδες)
2) Από το κείμενο διαφαίνεται διαφοροποίηση στον τρόπο που ο Πλάτων αντιμετωπίζει τις διάφορες κοινωνικές ομάδες; Να αναφέρετε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα.
(3 μονάδες)
Β. 1) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη λέξη, από αυτές που σας δίνονται (Προσοχή: δύο λέξεις περισσεύουν): φυγοπόλεμος, προσφεύγω, φοροφυγάς, αποφεύγω, διαφυγή, φυγόπονος.
α. Η οικονομία της χώρας πλήττεται από τους __________, που αποκρύπτουν το εισόδημά τους.
β) Το σχέδιο _____________των κρατουμένων ήταν έτοιμο από καιρό.
γ) _______________στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί.
δ) Εγκαταλείπει γρήγορα κάθε προσπάθεια επειδή είναι _____________.
(1 μονάδα)
2) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Στήλης Α με τις σημασίες τους από τη Στήλη Β (Προσοχή δύο σημασίες περισσεύουν):
Στήλη Α
Στήλη Β
1. πραγματευτής
α. αδράνεια
2. απραξία
β. συμμαχία
3. πολυπράγμων
γ. έμπορος
4. διαπραγμάτευση
δ. πολυάσχολος

ε. συνεννόηση

στ. υπερβολικός
(1 μονάδα)Γ. Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους και να προσδιορίσετε σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει το β’συνθετικό:
Λέξη
Α’ συνθετικό
Β’ συνθετικό
φιλόπατρις


παραβαίνω


ναυμαχῶ


ἀστυνόμος


εὐδαίμων (2 μονάδες)
Δ. 1) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
πατέρας
δοῦλος
πόλιν
χώρας,
ἀγώνων

(2,5 μονάδες)
2) Να μεταφέρετε τους τύπους των ρημάτων στην ευκτική και προστακτική αορίστου διατηρώντας σταθερά το πρόσωπο και τον αριθμό
Πρόσωπο
Ρηματικός τύπος
Ευκτική αορίστου
Προστακτική αορίστου
οὖτος
γράφει


πράττει


παύεται


ὑμεῖς
κρύπτετε


πείθετε


(2,5 μονάδες)

Ε. 1) Να βρείτε το είδος των μετοχών και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το υποκείμενό τους: ὁ προστυγχάνων, βοηθήσας
(2,5 μονάδες)
2) Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τα υποκείμενα των ρημάτων και των απαρεμφάτων (όπου υπάρχουν):
α. Δεῖ ὑμᾶς ἐξηγεῖσθαι (=να δίνετε το παράδειγμα) τοῖς ἀλλοῖς συμμάχοις.
β. Καιρὸς ἐστὶ ἡμῖν τὸν κήρυκα πέμπειν.
 (2,5 μονάδες)

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα
Καλή επιτυχία

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Νανουρίσματα - Δημοτικά Τραγούδια


Να μου το πάρεις, ύπνε μου
5
10
Να μου το πάρεις, Ύπνε μου, τρεις βίγλες* θα του βάλω,
τρεις βίγλες, τρεις βιγλάτορες*, κι οι τρεις αντρειωμένοι.
Βάλλω τον Ήλιο στα βουνά, τον αετό στους κάμπους,
τον κυρ Βοριά το δροσερό ανάμεσα πελάγου.
O Ήλιος εβασίλεψεν, ο αϊτός αποκοιμήθη,
κι ο κυρ Βοριάς ο δροσερός στης μάνας του πηγαίνει.
«Γιε μ', πού 'σουν χτες, πού 'σουν προχτές, πού 'σουν την άλλη νύχτα;
Μήνα* με τ' άστρι μάλωνες, μήνα με το φεγγάρι,
μήνα με τον αυγερινό, που 'μαστ' αγαπημένοι;
– Μήτε με τ' άστρι μάλωνα, μήτε με το φεγγάρι,
μήτε με τον αυγερινό, οπού 'στ' αγαπημένοι·
χρυσόν υγιόν εβίγλιζα* στην αργυρή του κούνια».
Ν. Γ. Πολίτη, Εκλογαί από τα τραγούδια
του ελληνικού λαού


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.     Α. Ποιος μιλάει στους στίχους 1 έως 4; Σε ποιόν απευθύνεται και ποια είναι τα αιτήματά του;
2,5 μονάδες
Β. Ποιο είναι το φύλο του παιδιού και από ποιόν στίχο του παραπάνω αποσπάσματος το καταλαβαίνουμε;
2,5 μονάδες
2.     Να χωρίσετε το παραπάνω τραγούδι σε ενότητες και για κάθε ενότητα να δώσετε και ένα πλαγιότιτλο, ανάλογα με το περιεχόμενό του.
5 μονάδες
3.    Α. Ποιο θέμα (τεχνική) συνηθισμένο στα δημοτικά τραγούδια συναντάμε στους στίχους 7 έως 12 και γιατί χρησιμοποιείται;
2,5 μονάδες

Β. Ποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε σχετικά με την ανατροφή και την καταγωγή του παιδιού;
2,5 μονάδες
      4.  Ποια είναι η συμβολική σημασία των τριών βιγλατόρων;                                
5 μονάδες

Του γιοφυριού της Άρτας - Δημοτικό τραγούδιΤου γιοφυριού της Άρτας -Δημοτικό τραγούδι

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το γεφύρι της Άρτας εδώ


Δείτε επίσης μια σχετική εργασία από το 12ο δημοτικό σχολείο Βόλου εδώ

Ακόμα επιπλέον στοιχεία για τις παραλογές αναζητήστε εδώ

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Οδηγός για εξετάσεις Γ' Γυμνασίου Αρχαία


ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Υπάρχουν στη σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ => ΑΡΧΑΙΑ => ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Γ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (όλες οι ενότητες είναι 12)

2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Στο βιβλίο ακολουθεί ο Λεξιλογικός πίνακας και ασκήσεις. Επίσης το μέρος της Ετυμολογίας, που είναι το Β’ μέρος στο βιβλίο.

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Ο τρόπος με τον οποίο κλίνονται ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, ρηματικοί τύποι (απαρέμφατα και μετοχές). Το Γ’ μέρος στο βιβλίο μας.

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

Με ποιο τρόπο οργανώνεται ο λόγος, πως μπαίνουν στη σειρά οι λέξεις για να σχηματίζουν μια πρόταση, πως οι προτάσεις εξαρτώνται μεταξύ τους. Ποιες λέξεις είναι προσδιορισμοί και τι προσδιορίζουν. Επίσης είναι στο Γ’ μέρος του βιβλίου μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ –ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

Α. Επανάληψη προηγούμενης ύλης της Α’ και Β’ Γυμνασίου  
Β. Παραγωγή και σύνθεση λέξεων από ουσιαστικά και ρήματα


3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Α. Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (ομαλά και ανώμαλα)
Β. Τα συνηρημένα ρήματα σε –αω, ω (ενεστώτας και παρατατικός)
Γ. Τα συνηρημένα ρήματα σε – εω, ω (ενεστώτας και παρατατικός)
Δ. Τα συνηρημένα ρήματα σε –οω, ω (ενεστώτας και παρατατικός)
Ε. Ο αόριστος β’ (ενεργητική και μέση φωνή)
Στ. Κλίση ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ/ ἡ παῖς
Ζ. Μέλλοντας και αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων
Η. Κλίση ουσιαστικών χείρ και ναῦς
Θ. Παθητικοί χρόνοι
Ι. Αυτοπαθητικές αντωνυμίες

4. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Α. Πλάγιες πτώσεις
Β. Παθητική σύνταξη και ποιητικό αίτιο
Γ. Το μόριο ἄν
Δ. Δευτερεύουσες προτάσεις
Ε. Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις
Στ. Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις

Εξετάσεις Αρχαίων Ελληνικών - Ένας οδηγός


ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Υπάρχουν στη σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ => ΑΡΧΑΙΑ => ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Στο βιβλίο ακολουθεί ο Λεξιλογικός πίνακας και ασκήσεις. Επίσης το μέρος της Ετυμολογίας, που είναι το Β’ μέρος στο βιβλίο.

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Ο τρόπος με τον οποίο κλίνονται ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, ρηματικοί τύποι (απαρέμφατα και μετοχές). Το Γ’ μέρος στο βιβλίο μας.

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

Με ποιο τρόπο οργανώνεται ο λόγος, πως μπαίνουν στη σειρά οι λέξεις για να σχηματίζουν μια πρόταση, πως οι προτάσεις εξαρτώνται μεταξύ τους. Ποιες λέξεις είναι προσδιορισμοί και τι προσδιορίζουν. Επίσης είναι στο Γ’ μέρος του βιβλίου μας. 

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Θέματα εξετάσεων Οδύσσεια ραψωδία ψ


ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ).
ΤΑΞΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ραψωδία ψ (στίχοι 176-206)
            Στο μεταξύ τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα, μέσα στο σπίτι του,
             η Ευρυνόμη πήρε να τον λούζει, τον άλειψε με λάδι, του φόρεσε
             χλαμύδα ωραία και χιτώνα, κι η Αθηνά τον περιέβαλε
             με εξαίσια ομορφιά, από την κεφαλή ως τα πόδια ˙
             τον έκανε να φαίνεται σαν πιο ψηλός και στιβαρός, κι απ’ το κεφάλι του
             να πέφτουν τα μαλλιά σγουρά σαν άνθη ζουμπουλιάς.
             Πώς πάνω στο ασήμι χύνει μάλαμα ο επιδέξιος τεχνίτης-
             του έμαθαν την τέλεια τέχνη ο Ήφαιστος κι η Αθηνά Παλλάδα,
             κι αυτός τα έργα του αποτελειώνει τώρα ωραία ˙
             τόση ομορφιά χύνει στην κεφαλή του και στους ώμους.
             Ύστερα βγήκε απ’ το λουτρό, πανέμορφος στην όψη σαν θεός,
             και κάθισε στον ίδιο θρόνο απ’ όπου είχε σηκωθεί,
             αντίκρυ στη γυναίκα του. Μετά της μίλησε:
             «Παράξενη πολύ! Από τις άλλες τις ωραίες γυναίκες μόνο σε σένα
             έβαλαν καρδιά ανελέητη οι Ολύμπιοι.
             Άλλη καμιά γυναίκα δεν θα μπορούσε να το αντέξει,
             να στέκει τόσην ώρα από τον άντρα της μακριά, όταν,
             μετά από τόσα βάσανα και πάθη, γυρίζει πάλι στην πατρική του γη,
             κι έχουν περάσει είκοσι χρόνια ολόκληρα.
             Αλλά, καλή γερόντισσα, έλα και στρώσε μου τώρα την κλίνη,
             μόνος μου να πλαγιάσω – αυτή μέσα στα στήθη της
             κρύβει καρδιά από σίδερο».
             Του αντιμίλησε με λογική και φρόνηση η Πηνελόπη:
             «Παράξενε κι εσύ! Μήτε ψηλώνει ο νους μου μήτε περιφρονώ κανέναν,
             αλλά και δεν θαμπώνομαι ˙ ξέρω καλά πώς ήσουν, όταν το αποφάσισες
             να φύγεις από την Ιθάκη μ’ εκείνο το μακρόκουπο καράβι.
             Έλα, τώρα, Ευρύκλεια, φέρε και στρώσε του τη στέρεη κλίνη
             έξω από την καλοχτισμένη κάμαρή μας, που μόνος του την έφτιαξε ˙
             τραβήξτε το γερό κρεβάτι εκεί και βάλτε πάνω του στρωσίδια,
             προβιές, φλοκάτες, σεντόνια πεντακάθαρα που λάμπουν».
             Μ’ αυτά τα λόγια θέλησε τον άντρα της να δοκιμάσει ˙

                       
ΘΕΜΑΤΑ
1)      Τι γνωρίζετε για τους αοιδούς και τους ραψωδούς;                       ( 4 μονάδες)

2)      Από τον στίχο 176 της ραψωδίας ψ ξεκινά η διαδικασία της αναγνώρισης του Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Να περιγράψετε τη διαδικασία/το τυπικό της αναγνώρισης μέχρι το στίχο 206.                                                     ( 4 μονάδες)

3)      Ποιο παράπονο εκφράζει ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη; Γιατί η Πηνελόπη τού φέρεται ψυχρά; Πώς την χαρακτηρίζετε από τη συμπεριφορά της σ’ αυτό το σημείο της Οδύσσειας;                                                                    ( 6 μονάδες)

4)      α) Σε ποιους στίχους του παραπάνω αποσπάσματος συναντούμε αφήγηση,  περιγραφή ή διάλογο; Τι επιτυγχάνει ο ποιητής χρησιμοποιώντας όλους αυτούς τους αφηγηματικούς τρόπους;                                               ( 3 μονάδες)

             β)  Να αναλύσετε την ομηρική παρομοίωση των παρακάτω στίχων στα  μέρη 
             της (αναφορικό και δεικτικό μέρος και κοινό όρο).                           ( 3 μονάδες)    
             «…η Αθηνά τον περιέβαλε με εξαίσια ομορφιά, από την κεφαλή ως τα πόδια˙  
             τον έκανε να φαίνεται σαν πιο ψηλός και στιβαρός, κι απ’ το κεφάλι του        
             να πέφτουν τα μαλλιά σγουρά σαν άνθη ζουμπουλιάς.
             Πώς πάνω στο ασήμι χύνει μάλαμα ο επιδέξιος τεχνίτης-
             του έμαθαν την τέλεια τέχνη ο Ήφαιστος κι η Αθηνά Παλλάδα,
             κι αυτός τα έργα του αποτελειώνει τώρα ωραία ˙
             τόση ομορφιά χύνει στην κεφαλή του και στους ώμους.

Θέματα εξετάσεων Β' Γυμνασίου Αρχαία


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΩ: Ἀλλ’ ὅ­μως σὺ μὲ φής, ὦ Μέ­λη­τε, τοι­αῦ­τα ἐ­πι­τη­δεύ­ον­τα τοὺς νέ­ους δι­α­φθεί­ρειν; Καί­τοι ἐ­πι­στά­με­θα μὴν δή­που τί­νες εἰ­σὶ νέ­ων δι­α­φθο­ραί· σύ δὲ εἰ­πὲ εἴ τι­να οἶ­σθα ὑπ’ ἐ­μοῦ γε­γε­νη­μέ­νον ἢ ἐξ εὐ­σε­βοῦς ἀ­νό­σι­ον ἢ ἐκ σώ­φρο­νος ὑ­βρι­στήν. ΜΕΛ. Ἀλ­λὰ ναί, μὰ Δὶ’ ἐ­κεί­νους οἶ­δα οὓς σῦ πέ­πει­κας σοὶ πεί­θε­σθαι μᾶλ­λον ἢ τοῖς γο­νεῦ­σι. ΣΩ. Ὁ­μο­λο­γῶ, πε­ρί γε παι­δεί­ας· τοῦ­το γὰρ ἴ­σα­σιν ἐ­μοὶ με­με­λη­κός. Πε­ρὶ δὲ ὑ­γι­εί­ας τοῖς ἰ­α­τροῖς μᾶλ­λον οἱ ἄν­θρω­ποι πεί­θον­ται ἢ τοῖς γο­νεῦ­σιν· καὶ ἐν ταῖς ἐκ­κλη­σί­αις γε πάν­τες δή­που οἱ Ἀ­θη­ναῖ­οι τὰ φρο­νι­μώ­τα­τα λέ­γου­σι πεί­θον­ται μᾶλ­λον ἢ τοῖς προ­σή­κου­σιν. Οὐ γὰρ δὴ καὶ στρα­τη­γοὺς αἱ­ρεῖ­σθαι, οὖς ἂν ἠ­γῆ­σθε πε­ρὶ τῶν πο­λε­μι­κῶν φρο­νι­μω­τά­τους εἶ­ναι; Οὐ­κοῦν θαυ­μα­στὸν καὶ τοῦ­τό σοι δο­κεῖ εἶ­ναι, ἐ­μὲ τού­του ἕ­νε­κα θα­νά­του ὑ­πὸ σοῦ δι­ώ­κε­σθαι, ὅ­τι πε­ρὶ τοῦ με­γί­στου ἀ­γα­θοῦ ἀν­θρώ­ποις, πε­ρὶ παι­δεί­ας, βέλ­τι­στος εἶ­ναι ὑ­πὸ τι­νων προ­κρί­νο­μαι;

Παράλληλο κείμενο
ΛΑ.:Σοφός γάρ τοι σύ εἶ,ὦ Νικία.Άλλ΄ὅμως ἐγώ Λυσιμάχῳ  τῷδε καί Μελλησίᾳ συμβουλεύω σέ μέν καί ἐμέ περί τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαίρειν ἐᾶν , Σωκράτη δέ τουτονί, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μἠ ἀφιέναι· εἰ δέ καί ἐμοί ἐν ἡλικίᾳ ἦσαν οἱ παῖδες, ταὐτά ἄν ταῦτ΄ἐποίουν.ΝΙ.:Ταῦτα μέν κἀγώ συγχωρῶ·ἐάνπερ ἐθέλῃ Σωκράτης τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον ζητεῖν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)  Ποια κατηγορία διατυπώνει ο Μέλητος εις βάρος του Σωκράτη;                  (Μονάδες 2)
2)  Με  ποια επιχειρήματα στηρίζει  ο Σωκράτης  την άποψή του ;                 (Μονάδες 2)
3)  Ποιο κοινό θεματικό σημείο υπάρχει ανάμεσα στα δύο κείμενα;                (Μονάδες 2)

ΜΟΝΑΔΕΣ  6

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ/ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΕΣ
1.     Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με  τον  κατάλληλο τύπο των λέξεων που βρίσκονται   στην παρένθεση : (τρείς λέξεις περισσεύουν) διαπιστευτήριο ,πίστωση, εκλογικός,  ανταγωνιστής, φορτίο ,ανάλογος , φόρτος,
   Δεν μπορείς να ξέρεις τελικά τι  θα αποφασίσει  το  __________________ σώμα.
   Στην αναμέτρηση αυτή θα συναντήσει πολλούς και ικανούς____________________.
   Ξένοι πρεσβευτές υπέβαλαν τα__________________________τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
   Δεν  παρευρέθηκε ο Υπουργός λόγω ____________________εργασίας.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
2.   Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις αρχαίας  ελληνικής με τα συνθετικά που σας δίνονται
   Εἷς+λόγος (ουσιαστικό)______________________________________
   Φιλῶ+τέχνη(επίθετο)_________________________________________
   ὕδωρ+φέρω(επίθετο)__________________________________________
   τάξις +ἄρχω(ουσιαστικό)______________________________________
ΜΟΝΑΔΕΣ 2
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)   Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των λέξεων που βρίσκονται στην παρένθεση :
@   ὁ δῆμος εἵλετο τόν________________(πατήρ)αὐτοῦ στρατηγόν.
@    Σέβου τόν _______________________(εὐγενής) γείτονα.
@   Ἠρωτήθη______________________(τίς,δοτική πληθυντικού ερωτ.αντ.)διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων.
@   ἐλπίς κακοῦ ____________________(κέρδος) ἀρχή ζημίας.
@   ὁ Ὀδυσσεύς ἐπλανᾶτο διά τοῦ_______________________πόνου (εὐρύς)

ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
2)  Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους εκεί που σας ζητείται
§  Γράφομαι :______________________________( γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου).
§  Διώκω:___________________(β΄ πληθυντικό θηλυκού γένους ευκτικής παρακειμένου).
§  Κελεύω:___________________(β΄ ενικό προστακτικής αορίστου) .
§  Φυλλάττομαι:_________________(γ΄ενικό προστακτικής ενεστώτα).
§  Πράττω:____________________(γ΄πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα).
ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
Δ.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1)     Να   γράψετε   τα υποκείμενα  των ρημάτων και των  απαρεμφάτων καθώς και τη δοτική προσωπική  , όπου υπάρχει.

§  Τῷ μέν Σόλωνι συνέβη τελευτῆσαι τον βίον .
§  Δίκαιόν ἐστίν τοῦς έπιορκοῦντας κολάζεσθαι 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5
2)Οι υπογραμμισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις είναι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί. Βρείτε  ποιόν όρο προσδιορίζουν και χαρακτηρίστε τους(παράθεση, επεξήγηση, επιθετικός , κατηγορηματικός) 
§  Οἱ φρόνιμοι ἄνθρωποι εὐδαίμονες εἰσί.
§  Ὁ  κοινός ἰατρός θεραπεύσει σε, χρόνος.
§  Ὁ Σόλων ,νομοθέτης τῶν Άθηναίων, εἰς Αἴγυπτον ἔπλευσεν.
§  Πᾶσαν την ἀλήθειαν ὑμῖν ἐρῶ.
§  Ὁ βασιλεύς ἐφόρει χιτῶνα ποδήρη καί πορφυροῦν.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2,5