Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ασκήσεις Γραμματικής Γ' Κλίσης

Γραμματικές Ασκήσεις

1. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη λέξη από τη διπλανή στήλη: 

α.  Ὁ οὐρανὸς ἐν αἰθρίᾳ γέμει (=είναι γεμάτος) ......................                               ἄνθη
β. Ἐκ μικροῦ ...................... ἅπτομεν πῦρ.                                                          ἀστέρων
γ. Νιόβη εἶχε ἑπτὰ ..................                                                                               πατέρες
δ. Τῃ ................... εἰσὶ παῖδες ἄγκυραι βίου.                                                       σπινθῆρος
ε. Ἡ χιὼν τήκεται ταῖς τοῦ ἡλίου ...................                                                         ἀκτῖσι
στ. Ἐν ....................... οἱ Ἕλληνες κατεναυμάχησαν τοὺς Πέρσας.                   θυγατέρας
ζ. Θέρους θάλλει (=ανθίζουν) τὰ ...................καὶ τὰ δένδρα.                               μητρὶ
η. Οἱ ἀγαθοί ................τοὺς υἱοὺς ἐν χρηστοῖς ἤθεσι παιδεύουσι.                   Σαλαμῖνι 2. Να γραφεί δίπλα στα ονόματα η ονομαστική ενικού:

ποιμένες
τείχεσι
παιᾶνος
ῥητόρων
δελφῖνι
θυγατέρες
χελιδόνας
θηρσὶ
ἤθους
κάλλει
δαίμονας
ἀγῶσι
κλητῆρος
Δήμητρα
λιμένων
σειρῆνος

3. Να σχηματιστούν ονοματικά σύνολα σύμφωνα με το παράδειγμα:

ἀδίκοις   ἡγεμὼν => ἀδίκοις ἡγεμόσι
πυκνοὺς  χιτών => ...........................
ἀγαθῶν  ἀνὴρ  => .............................
παντοίων ἔθνος => ...........................
κακῳ κέρδος =>  ..............................
πολεμικῳ  παιὰν => ...........................
χρυσοῦς κρατὴρ => ..........................
καλοὶ  λιμὴν => ..................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.