Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Μετάφραση Ενότητα 6η Η μουσική εξημερώνει Αρχαία Γ' Γυμνασίου


Ὄφελος (ἐστι) πᾶσι μέν ἀνθρώποις ἀσκεῖν μουσικήν,
Είναι ωφέλιμο για όλους τους ανθρώπους να ασκούνται στη μουσική,

Ἀρκάσι δέ καί ἀναγκαῖόν (ἐστι).
για τους Αρκάδες όμως είναι και απαραίτητο.

Παρά μόνοις γάρ Ἀρκάσι
Γιατί μόνο στους Αρκάδες

πρῶτον μέν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ἐθίζονται
τα παιδιά πρώτα από τη νηπιακή τους ηλικία συνηθίζουν

ᾄδειν κατά νόμους
να τραγουδούν, σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς,

τούς ὕμνους καί παιᾶνας,
τους ύμνους και τους παιάνες,

οἷς ὑμνοῦσι ἕκαστοι κατά τά πάτρια
με τους οποίους υμνεί ο καθένας τους, κατά τα πατροπαράδοτα,

τούς ἐπιχωρίους ἥρωας καί θεούς·
τους τοπικούς ήρωες και θεούς·

μετά δέ ταῦτα χορεύουσι πολλῇ φιλοτιμίᾳ
έπειτα χορεύουν με μεγάλο συναγωνισμό

κατ’ ἐνιαυτόν ἐν τοῖς θεάτροις
κάθε χρόνο στα θέατρα

τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς.
με τη συνοδεία των αυλητών του Διονύσου.

Καί οὐδέν αἰσχρόν ἡγοῦνται μέν ἀρνηθῆναι
Και δε θεωρούν καθόλου ντροπή να παραδεχτούν

μή γιγνώσκειν τι τῶν ἄλλων μαθημάτων,
ότι δε γνωρίζουν κάτι από τα άλλα μαθήματα,

οὔτε γε μήν δύνανται ἀρνηθῆναι τήν ᾠδήν
δεν μπορούν όμως να αρνηθούν πως ξέρουν το τραγούδι,

διά τό μανθάνειν κατ’ ἀνάγκην πάντας,
επειδή υποχρεωτικά όλοι το μαθαίνουν,

οὔτε ὁμολογοῦντες (δύνανται) ἀποτρίβεσθαι
ούτε, εάν το παραδεχτούν, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό,

διά τό νομίζεσθαι τοῦτο τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς.
επειδή αυτό θεωρείται ντροπή στα μέρη τους.

Δοκοῦσί τέ μοι οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν ταῦτα
Και μου φαίνεται ότι οι παλιοί τα θέσπισαν αυτά

οὐ χάριν τρυφῆς καί περιουσίας,
όχι για να καλλιεργήσουν τη φιληδονία και την επίδειξη πλούτου,

ἀλλά θεωροῦντες μέν τήν αὐτουργίαν ἑκάστων
αλλά επειδή παρατηρούσαν τον προσωπικό μόχθο του καθενός

καί συλλήβδην τό ἐπίπονον καί σκληρόν τῶν βίων,
και με λίγα λόγια την κοπιαστική και σκληρή ζωή τους

θεωροῦντες δέ τήν αὐστηρίαν τῶν ἠθῶν,
και επειδή ακόμα παρακολουθούσαν την αυστηρότητα των ηθών,

ἥτις παρέπεται αὐτοῖς
η οποία έρχεται γι' αυτούς ως συνέπεια

διά τήν ψυχρότητα καί στυγνότητα τοῦ περιέχοντος
εξαιτίας του ψύχους και της τραχύτητας του τόπου στον οποίο ζουν

τήν ὑπάρχουσαν κατά τό πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις.
και που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.