Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Παιχνίδι με τις λέξεις


Παιχνίδι με τις λέξεις
Ο παρόντες
εμ
ἄπειμι
ἡ παροῦσα ἡμέρα
φόβος παρῆν
Κατεδίωκον
Διώκω
Διώκω τιμάς
Διώκω τινά φόνου
ὁ διώκων -ὁ φεύγων
ἐπι/ κατά / ἐκ
Διάκειμαι
Κεῖμαι
Κακς διάκειμαι
Κείμενο
Κεμαι ν τάφω
Οἱ κείμενοι νόμοι
Κειμήλιον
Κοίτη
Λίπητε
Λείπω
λειψα & λιπον
λείπω τν πόλιν
ο ποτε ρις λείψει κατ πόλεις
λοιπός, λεμμα, λείψανον
λιποθυμέω, λειψανδρία, πίλοιπος.
Κατακεκκομένα
κόπτω
κόπτω βος
κόπτω δένδρα.
κόπτω τν θύραν
κείνην πγόν τινες βοσάν τε κα κοπτομένην
κοπος, διάκοπος.
Κατακεκαυμένα
κάω & καίω
κέκαυμαι
πρ καίω
σβέννυμι.
κάω νεκρούς
καμα

Μαθηματικά συντεταγμένες, τετμημένη, τεταγμένη, κατηγμένη, εγγεγραμμένο τετράγωνο, τεθλασμένη γραμμή
Πληροφορική δεδομένα, επεξεργασία δεδομένων, δεδομενόγραμμα
Γεωγραφία διακεκαυμένη ζώνη, εσβεσμένο ηφαίστειο
Οικονομικά εισηγμένη μετοχή, κατατεθειμένο κεφάλαιο, ανειλημμένα ποσά
Χημεία εσβεσμένη άσβεστος, κεκορεσμένο διάλυμα, διαλελυμένη ουσία
Φυσική κεκλιμένο επίπεδο, συγκεκραμένη μουσική κλίμακα, ανηγμένη μεταβολή, συνεζευγμένες ταλαντώσεις
Στρατός τεθωρακισμένα, προκεχωρημένο φυλάκιο
Τηλεπικοινωνίες σήμα κατειλημμένου, διασυνδεδεμένα δίκτυα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.