Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Χρονικές προτάσεις Συνοπτικά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΚΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΛΩΝΟΥΝ
1. ὡς, ὅτε, ὁπότε, ἐπεὶ, ἐπειδὴ, ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι, ἡνίκα, ὁπηνίκα, πρὶν.
2. ἐξ οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ’ οὗ, ἀφ’ ὅτου, ἐν ὧ, μέχρι οὗ
3. ἐπει-δὴ πρῶτον, ἐπει-δὴ ή ὡς τάχιστα.

1. Οριστική
2. Υποτακτική + ἄν
3. Υποτακτική + ἄν
4. Επαναληπτική ευκτική
5. Ευκτική

1. Κάθε έγκλιση
2. Οριστική μέλλοντα ή μελλοντική έκφραση
3. Οριστική ενεστώτα ή ενεστωτική έκφραση
4. Οριστική παρατατικού + ἄν / Οριστική αορίστου + ἄν
5. Δυνητική ευκτική (σπανιότερα)
1. Πραγματικό γεγονός
2. Το προσδοκώμενο
3. Το αόριστα επαναλαμβανόμενο
4. Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν
5. Απλή σκέψη του λέγοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.