Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Προτεινόμενο θέμα - Ο σεβασμός προς τους γονείς


ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
 ΚΕΙΜΕΝΟ – «Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου» Πλάτων, Νόμοι 881b-e (διασκευή)
Ὃς ἂν τολμήσῃ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τούτων πατέρας ἢ μητέρας τύπτειν, πρῶτον μὲν ὁ προστυγχάνων βοηθείτω, καὶ ὁ μὲν μέτοικος ἢ ξένος εἰς προεδρίαν τῶν ἀγώνων καλείσθω βοηθῶν, μὴ βοηθήσας δὲ ἀειφυγίαν ἐκ τῆς χώρας φευγέτω· ὁ δὲ μὴ μέτοικος βοηθῶν μὲν ἔπαινον ἐχέτω, μὴ βοηθῶν δέ, ψόγον· δοῦλος δὲ βοηθήσας μὲν ἐλεύθερος γιγνέσθω, μὴ βοηθήσας δὲ πληγὰς ἑκατὸν τῇ μάστιγι τυπτέσθω. Ἐὰν δέ τις ὄφλῃ δίκην αἰκίας γονέων, πρῶτον μὲν φευγέτω ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεως εἰς τὴν ἄλλην χώραν καὶ πάντων ἱερῶν εἰργέσθω, κατελθὼν δὲ θανάτῳ ζημιούσθω. Ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος τῷ τοιούτῳ συμφάγῃ ἢ συμπίῃ ἤ τινα τοιαύτην ἄλλην κοινωνίαν κοινωνήσῃ ἢ καὶ μόνον ἐντυγχάνων που προσάπτηται ἑκών, μήτε εἰς ἱερὸν ἔλθῃ μηδὲν μήτ' εἰς ἀγορὰν μήτ' εἰς πὸλιν ὅλως πρότερον ἢ καθήρηται.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. 1) Πώς  επαληθεύεται η ιδιαίτερη σημασία που απέδιδε ο Πλάτων στον σεβασμό προς τους μεγαλυτέρους;
(3 μονάδες)
2) Από το κείμενο διαφαίνεται διαφοροποίηση στον τρόπο που ο Πλάτων αντιμετωπίζει τις διάφορες κοινωνικές ομάδες; Να αναφέρετε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα.
(3 μονάδες)
Β. 1) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη λέξη, από αυτές που σας δίνονται (Προσοχή: δύο λέξεις περισσεύουν): φυγοπόλεμος, προσφεύγω, φοροφυγάς, αποφεύγω, διαφυγή, φυγόπονος.
α. Η οικονομία της χώρας πλήττεται από τους __________, που αποκρύπτουν το εισόδημά τους.
β) Το σχέδιο _____________των κρατουμένων ήταν έτοιμο από καιρό.
γ) _______________στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί.
δ) Εγκαταλείπει γρήγορα κάθε προσπάθεια επειδή είναι _____________.
(1 μονάδα)
2) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Στήλης Α με τις σημασίες τους από τη Στήλη Β (Προσοχή δύο σημασίες περισσεύουν):
Στήλη Α
Στήλη Β
1. πραγματευτής
α. αδράνεια
2. απραξία
β. συμμαχία
3. πολυπράγμων
γ. έμπορος
4. διαπραγμάτευση
δ. πολυάσχολος

ε. συνεννόηση

στ. υπερβολικός
(1 μονάδα)Γ. Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους και να προσδιορίσετε σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει το β’συνθετικό:
Λέξη
Α’ συνθετικό
Β’ συνθετικό
φιλόπατρις


παραβαίνω


ναυμαχῶ


ἀστυνόμος


εὐδαίμων (2 μονάδες)
Δ. 1) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
πατέρας
δοῦλος
πόλιν
χώρας,
ἀγώνων

(2,5 μονάδες)
2) Να μεταφέρετε τους τύπους των ρημάτων στην ευκτική και προστακτική αορίστου διατηρώντας σταθερά το πρόσωπο και τον αριθμό
Πρόσωπο
Ρηματικός τύπος
Ευκτική αορίστου
Προστακτική αορίστου
οὖτος
γράφει


πράττει


παύεται


ὑμεῖς
κρύπτετε


πείθετε


(2,5 μονάδες)

Ε. 1) Να βρείτε το είδος των μετοχών και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το υποκείμενό τους: ὁ προστυγχάνων, βοηθήσας
(2,5 μονάδες)
2) Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τα υποκείμενα των ρημάτων και των απαρεμφάτων (όπου υπάρχουν):
α. Δεῖ ὑμᾶς ἐξηγεῖσθαι (=να δίνετε το παράδειγμα) τοῖς ἀλλοῖς συμμάχοις.
β. Καιρὸς ἐστὶ ἡμῖν τὸν κήρυκα πέμπειν.
 (2,5 μονάδες)

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα
Καλή επιτυχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.