Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Η Ζωή στη Σύμη - Ευγενία Φακίνου (Αστραδενή)


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α) Τι συγκρίνει η ηρωίδα του έργου στο απόσπασμα και ποιες διαφορές βρίσκει με τη σύγκριση αυτή; Να εντοπίσετε συγκεκριμένα σημεία στο κείμενο.
5 μονάδες
Β) 1. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε ενότητες και να δώσετε ένα τίτλο σε καθεμία.
3 μονάδες
2. Να εντοπίσετε το εκφραστικό σχήμα που χρησιμοποιεί η συγγραφέας σε όλο το απόσπασμα και εξηγήστε το.
2 μονάδες
Γ) 1. Σε ποια γλώσσα και με τι ύφος εκφράζεται η ηρωίδα του έργου; Ποιο αποτέλεσμα πετυχαίνει η συγγραφέας;
3 μονάδες
2. Ποιο είναι το κύριο συναίσθημα που έμμεσα εκφράζεται από τη διήγηση της ηρωίδας και ποια πορεία ακολουθεί στη διήγησή της;
2 μονάδες
Δ) 1. Τι έχετε να παρατηρήσετε για τις σχέσεις των ανθρώπων στη μικρή νησιωτική κοινωνία και από ποιους παράγοντες επηρεάζονται αυτές;
2 μονάδες
2. Να συγκρίνετε τα παιχνίδια που έπαιζαν παλαιότερα τα παιδιά με τα σημερινά παιχνίδια.
3 μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.