Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Β’ τάξη Μεσαιωνική Ιστορία κεφάλαιο 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.


Β’ τάξη Μεσαιωνική Ιστορία κεφάλαιο 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.

Μέτρα Κων/νου Α’

 • Κέντρο διοίκησης Κων/λη
 • Δικαίωμα χριστ. Λατρείας
 • Διάκριση πολιτικής – στρατιωτικής εξουσίας
 • Χρυσό νόμισμα


Λικίνιος : Αύγουστος ανατολικού τμήματος Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.


Λόγοι ίδρυσης
 • Πληθυσμός- οικονομία
 • Χριστιανοί ανατολικό τμήμα
 • Θρησκευτικές συγκρούσεις
 • Απόκρουση εχθρών, Πέρσες, Γότθοι


Κτίρια
 • Ρυμοτομία, οικοδομικό σύστημα Ρώμης
 • Τείχη
 • Φόρουμ
 • Έργα τέχνης
 • Ιερό Παλάτιον
 • Δημόσια κτίρια


11 Μαΐου 330 εγκαίνια Κων/λης


Θρησκεία
 • Ενότητα κράτους
 • Νίκη εναντίον Μαξέντιου 312, Χριστόγραμμα σε νόμισμα
 • Διάταγμα Μεδιολάνων-Μιλάνο 313 με Λικίνιο= ελευθερία λατρείας
 • Παύουν οι διωγμοί των χριστιανών 324
 • Α’ Οικουμενική σύνοδος, Νίκαια Βιθυνίας, 325, εναντίον αιρέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.