Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Αρχαια Γυμνάσιο κλίση παιδεύω
A) Ενεργητική

Οριστική
Υποτακτική
ευκτική
ενεστώτας
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.Δυ.
παιδεύ-ω  
παιδε
ύ-εις
παιδε
ύ-ει
παιδε
ύ-ο-μεν
παιδε
ύ-ε-τε
παιδε
ύ-ουσι(ν)
παιδεύ-ε-τον
παιδε
ύ-ε-τον
παιδεύ-ω
παιδε
ύ-ς 
παιδε
ύ-
παιδε
ύ-ω- μεν
παιδε
ύ-η-τε 
παιδε
ύ-ωσι(ν)
παιδεύ-η-τον
παιδε
ύ-η-τον
παιδεύ-οι-μι 
παιδε
ύ-οι-ς
παιδε
ύ-οι
παιδε
ύ-οι- μεν
παιδε
ύ-οι-τε
παιδε
ύ-οι-εν
παιδεύ-οι-τον
παιδευ-ο
ί-την
παρατατικός
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.Δυ.
-παίδευ-ο-ν
-παίδευ-ε-ς
-παίδευ-ε(ν)
-παιδεύ-ο-μεν
-παιδεύ-ε-τε
-παίδευ-ο-ν
-παιδεύ-ε-τον
-παιδεύ-ε-τονΑπαρέμφατο
Μετοχή
προστακτική
ενεστώτας

παιδεύ-ειν
παιδεύ-ων
παιδεύ-οντος
παιδεύ-ουσα
παιδευ-ούσης
παιδε-ον
παιδεύ-οντος
παίδευ-ε
παιδευ-έω
παιδεύ-ε-τε
παιδευ-
ό-ντων
παιδευ-έ-τωσαν
παιδεύ-ε-τον
παυδευ-
έ-των

Οριστική
Υποτακτική
ευκτική
μέλλοντας
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.Δυ.
παιδεύ-σ-ω
παιδεύ-σ-εις
παιδεύ-σ-ει
παιδεύ-σ-ο- μεν
παιδεύ-σ-ε-τε
παιδεύ-σ-ουσι(ν)
παιδεύ-σ-ε-τον
παιδε
ύ-σ-ε-τον

παιδεύ-σ-οι-μι 
παιδε
ύ-σ-οι-ς
παιδε
ύ-σ-οι
παιδε
ύ-σ-οι- μεν
παιδε
ύ-σ-οι-τε
παιδε
ύ-σ-οι-εν
παιδεύ-σ-οι-τον
παιδευ-σ-ο
ί-την

Απαρέμφατο
Μετοχή
προστακτική
μέλλοντας

παιδεύ-σ-ειν
παιδεύ-σ-ων
παιδεύ-σ-οντος

παιδεύ-σ-ουσα
παιδευ-σ-ούσης
παιδε-σ-ον
παιδεύ-σ-οντος

Οριστική
Υποτακτική
ευκτική
αόριστος
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.Δυ.
-παίδευ-σ-α
-παίδευ-σ-α-ς
-παίδευ-σ-ε(ν)
-παιδεύ-σ-α- μεν
-παιδεύ-σ-α-τε
-παίδευ-σ-α-ν
-παιδεύ-σ-α-τον
-παιδευ-σ-ά-την
παιδεύ-σ-ω
παιδε
ύ-σ-ς
παιδε
ύ-σ-
παιδεύ-σ-ω μεν
παιδε
ύ-σ-η-τε 
παιδεύ-σ-ωσι(ν)
παιδεύ-σ-η-τον
παιδε
ύ-σ-η-τον
παιδεύ-σ-αι-μι 
παιδε
ύ-σ-αι-ς    (-ειας)
παιδε
ύ-σ- αι       (-ειεν)
παιδε
ύ-σ-αι- μεν
παιδε
ύ-σ-αι-τε
παιδε
ύ-σ-αι-εν  (-ειαν)
παιδεύ-σ-αι-τον
παιδευ-σ-α
ί-την

Απαρέμφατο
Μετοχή
προστακτική
αόριστος
   
παιδε-σαι
παιδεύ-σ- ας
παιδεύ-σ-αντος
παιδεύ-σ-ασα
παιδευ-σ-άσης
παιδε-σ- αν
παιδεύ-σ-αντος
παίδευ-σ-ον
παιδευ-σ-
ά-τω
παιδεύ-σ-α-τε
παιδευ-σ-
ά-ντων
παιδευ-σ-ά-τωσαν
παιδεύ-σα-τον
παιδευ-σ
ά-των

Οριστική
Υποτακτική
ευκτική
παρακείμενος
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.Δυ.
πε-παίδευ-κ-α
πε-παίδευ-κ-α-ς
πε-παίδευ-κ-ε(ν)
πε-παιδε
ύ-κ-α-μεν
πε-παιδεύ-κ-α-τε
πε-παιδε
ύ-κ-ασι(ν)
πεπαιδεύ-κ-α-τον
πεπαιδε
ύ-κ-α-τον
πε-παιδεύ-κ-ω
πε-παιδεύ-κ-ς
πε-παιδεύ-κ-
πε-παιδεύ-κ-ω- μεν
πε-παιδε
ύ-κ-η-τε 
πε-παιδε
ύ-κ-ωσι(ν)
πεπαιδευκότε, -υία, -ότε τον
πεπαιδευκ
ότε, -υία, -ότε τον
πε παιδεύ-κ-οι-μι
πε παιδε
ύ-κ-οι-ς
πε παιδε
ύ-κ-οι
πε παιδεύ-κ-οι- μεν
πε παιδε
ύ-κ-οι-τε
πε παιδε
ύ-κ-οι-εν
πεπαιδευκότε, -υία, -ότε ετον
πεπαιδευκ
ότε, -υία, -ότε ετην
υπερσυντέλικος
1.Εν.
2.Εν.
3.Εν.
1.Πλ.
2.Πλ.
3.Πλ.
2.Δυ.
3.Δυ.
-πε παιδεύ-κ-η (-ειν)
-πε παιδεύ-κ-η-ς (-εις)
-πε παιδεύ-κ- ει
-πε παιδεύ-κ-ε-μεν
-πε παιδεύ-κ-ε-τε
-πε παιδεύ-κ-ε-σαν
-πε-παιδεύ-κ-ε-τον
-πε-παιδευ-κ-έ-την


Συντ. μέλλ.
1.Εν.
πε παιδευ
-κ-
ώς
-κ-
υα
-κ-
ός
σομαιΑπαρέμφατο
Μετοχή
προστακτική
παρακείμενος
  
πε-παιδευ-κ-έ-ναι
πε-παιδευ-κ-ώς
πε-παιδευ-κ-ότος 
πε-παιδευ-κ-υα
πε-
παιδευ-κ-υίας
πε-παιδευ-κ-ός
πε-
παιδευ-κ-ότος
πε-παίδευ-κ-ε
πε-παιδευ-κ-
έ- τω
πε-παιδεύ-κ-ε-τε
πε-παιδευ-κ-
ό-ντων
----
---- πηγή: www.gottwein.de

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.