Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Βιβλιογραφία Oμηρικών Επών

       Βιβλιογραφία Oμηρικών Επών
1.Adkins Arthur, Merit and Responsibility, A Study in Greek Values, Oxford at the Clarendon Press, 1st print 1960.
2.Alexiou Margaret, Ο Τελετουργικός Θρήνος στην Ελληνική Παράδοση, μτφρ. Δ. Γιατρομανωλάκης, Π.Ροϊλός, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002
3.Αναστασιάδη Στ., Η διδασκαλία των Ομηρικών Επών, έκδ. 2η, εκδ. Γιαχούδη-Γιαπουλή, Θεσσαλονίκη 1977.
4.Αναστασίου Γ., «Οι Συνελεύσεις στο έπος», Έρανος, Πρακτικά Θ΄ Συνεδρίου για την Οδύσσεια, επιμ. Μ. Παϊζη-Αποστολοπούλου Μ., Ιθάκη 2001, τυπογραφείο Φ. Λένη.
5.Αργυροπούλου Χριστίνα, «Οι ανθρωπιστικές αξίες και η προβολή του ήθους μέσα από τα Ομηρικά Έπη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, Αφιέρωμα ΠΕΦ, τεύχος 31, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2004.
6.Βλάχος Γ., Πολιτικές Κοινωνίες στον Όμηρο, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1981.
7.CIDREE (Σύνδεσμος Παιδαγωγικών Ινστιτούτων Ευρώπης), Διεπιστημονική Διδασκαλία και Μάθηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μτφρ. Ν.Ηλιάδης-Α.Γαλανοπούλου, Π.Ι., Αθήνα 1999.
8.Edwards M. W., Όμηρος, ο ποιητής της Ιλιάδος, μτφρ. Β. Λιαπής-Ν. Μπεζαντάκος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2001.
9.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,τεύχος 7, ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. Αθήνα 2002.
10.Δουλαβέρας Αρ., «Ο Γνωμικός Λόγος στην Ιλιάδα και το ιδεολογικό του περιεχόμενο», Ανάτυπο από τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ.Γ. Μερακλή, Παν/μια Αθηνών-Ιωαννίνων, Αθήνα 2002.
11.Delebecque Ed., Ο Τηλέμαχος και η Δομή της Οδύσσειας, μτφρ. Ξ. Οικονομοπούλου, εκδ. βιβλιοπωλείο Α. Πούντζα, Αθήνα 1966.
12.Dodds E.R., Οι Έλληνες και το παράλογο, μτφρ. Γ. Γιατρομανωλάκη, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1977.
13.Finley M.I., Ο Κόσμος του Οδυσσέα, μτφρ. Σ. Μαρκιανού, εκδ. Σιδέρη, Αθήνα1954.
14.Frey K., Η μέθοδος project, μτφρ. Κλ. Μάλλιου, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998.
15.Glotz Gust., Η Ελληνική «Πόλις», μτφρ. Αγνή Σακελλαρίου, ΜΙΕΤ., Αθήνα 1989.
16.Jaeger Werner, Paideia the Ideals of Greek Culture, vol I, translated from the German to English by G. Highet, Oxford University Press, 2nd ed. Oxford, New York, 1965.
17.Κακριδή-Κομνηνού Όλγα, Σχέδιο και Τεχνική της Ιλιάδας, Βιβλιοθήκη του Φιλολόγου, αρ. 6, χωρίς εκδ. οίκο, Αθήνα 1977.
18.Κακριδή Ελένη, Η Διδασκαλία των Ομηρικών Επών, (βιβλίο του καθηγητή), ΟΕΔΒ, Αθήνα 1988.
19.Κακριδής Ι., Το Μήνυμα του Ομήρου, εκδ. Εστία, 2η έκδ., Αθήνα 1999.
20.Κακριδής Ι., Ομηρικές Έρευνες, γ΄ έκδ. βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα 1984 και Οι Αρχαίοι Έλληνες στη Νεοελληνική Λαϊική Παράδοση, β΄ έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1979 και ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ, γ΄ έκδ. Η βιβλιοθήκη του Φιλολόγου, δ/νση Ι.Θ. Κακριδή, Αθήνα 1961.
21.Κακριδής Ι., Ομηρικά Θέματα, εκδ. Εστία, Αθήνα 1998 και Ξαναγυρίζοντας στον Όμηρο, 2η έκδ. εκδ. Εστία, Αθήνα 1999.
22.ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΜΗΡΙΚΑ 1996, Μ. Παϊζη-Αποστολοπούλου, Ιθάκη 1998 και ΕΡΑΝΟΣ 2000, επιμ. Μ. Παϊζη-Αποστολοπούλου, Ιθάκη 2001.
23.Latacz, G., Ο Όμηρος, ο θεμελιωτής της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, μτφρ. Ευήνα Σιστάκου, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2002.
24.Lawton D., CairnS, J., Gardner R., Education for citizenship. G.B., Cromwell Press, 2000.
25.Μαρωνίτης Δ., Έκτορος και Ανδρομάχης Ομιλία, εκδ. Διάττων, Αθήνα 1994.
26.Μαρωνίτης Δ., Ομηρικά Μεγαθέματα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1999.
27.Μαρωνίτης Δ., Αναζήτηση και Νόστος του Οδυσσέα, τρίτη έκδ. εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1980.
28.Ματσαγγούρας Ηλίας,  Η Σχολική Τάξη, στοιχειοθεσία Μέδουσα, Αθήνα 1998 και Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2001.
29.Moon B., Murphy P., Curriculum in Context, The Open University, G.B. 1999.
30.Page Denys L., Η Ομηρική  Οδύσσεια, μτφρ. Κρίτων Πανηγύρης, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 1970.
31.Πανούσης Ι.,  «Θρήνοι ηρώων στην Ιλιάδα», Φιλολογική, τεύχος 78, Αθήνα 2002.
32.Πόλκας Λάμπρος, «Από το τραγούδι στη διήγηση», Φιλόλογος, τεύχος 111, εκδ. Σββάλας, Αθήνα 2003 και «Σκηνές νυχτερινής έντασης στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια», Φιλόλογος, τεύχος 108, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2002.
33.Ρεγκάκος Α., «Αφηγηματικότητα, διακειμενικότητα, αυτοαναφορικότητα. Η νέα ερμηνεία της Οδύσσειας», Φιλόλογος, τεύχος 110, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2002-3.
34.Σαμαρά Μ., «Η έννοια «ύβρις» στα Ομηρικά έπη», Τα Εκπαιδευτικά, τεύχος 15, Αθήνα 1989.
35. Τοντόροφ Τσετάν, Ποιητική, μτφρ. Αγγ. Καστρινάκη, εκδ. Γνώση, Αθήνα1989.
36.ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, Αφιέρωμα ΙΣΤ΄ Σεμινάριο Ομηρικής και Οδυσσειακής Φιλολογίας, ΠΕΦ, Δήμος Ιθάκης, Αύγουστος 2001, Μνήμη Ε.Ι. Κακριδή, τεύχος 78, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, Μάρτιος 2002.
37. Vidal-Naquet Pierre, Ο κόσμος του Ομήρου, μτφρ. Α. Κεφαλά, εκδ. Εξάντας-Νήματα, Αθήνα 2002.

                     


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.