Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ


ΑΥΞΗΣΗ

Μόνο στην οριστική του παρατατικού, του αορίστου και του υπερσυντέλικου

Α. ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο:

Συλλαβική αύξηση  -ε-

Ρήμα
Θέμα
Παρατατικός
Αόριστος
Υπερσυντέλικος
Λύω
Λυ-
Ε- λυ – ον
Ε – λυ – σα
Ε- λε –λυ- κειν
Γράφω
Γραφ-
Ε – γραφ –ον
Ε- γραφ- σα
εγραψα
Ε –γε- γραφ- κειν
Εγεγραφειν
Παιδεύω
Παιδευ-
Ε- παιδευ-ον
Ε-παιδευ-σα
Ε-πε-παιδευ-κειν
Τοξεύω
Βλάπτω
Βλέπω
Διδάσκω
Δύω
Καίω
Τρέχω
Κρύπτω
Παύω
Πλέκω


Β. ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν ή δίφθογγο

Α, ε
Αι, ει
Ο
Οι
Ι, υ
Αυ, ευ
Η
η
ω
ω
Ι, υ
Ηυ


Χρονική αύξηση – η – ω – ι – υ – ηυ
Ρήμα
Θέμα
Παρατατικός
Αόριστος
Υπερσυντέλικος
Αρχω
Αρχ-
Ηρχον
Ηρξα
Ηρχειν
Ελπίζω
Ελπιζ-
Ηλπιζον
Ηλπισα
ηλπικειν
Αιρω
Αιρ-
Ηρον
Ηρα
Ηρκειν
Εικάζω
Εικαζ-
Ηκαζον
Ηκασα

Οριζω
Οριζ-
Ωριζον
Ωρισα
Ωρικειν
Οικίζω
Οικιζ-
Ωκιζον
Ωκισα
Ωκικειν
Ιδρύω
Ιδρυ-
Ιδρυον
Ιδρυσα
Ιδρυκειν
Υβρίζω
Υβριζ-
Υβριζον
Υβρισα
υβρικειν
Αυξανω
Αυξαν-
Ηυξανον
Ηυξησα
Ηυξηκειν
Ευρίσκω
Ευρίσκ-
Ηυρισκον


Άγω
Αγγέλω
Αιτώ
Ομιλώ
Ορμαω
Οικτίρω
Εθέλω
Ελέγχω
Απορέω-ω


Γ. σύνθετα ρήματα ( με πρόθεση )Η αύξηση μετά την πρόθεση και πριν το θέμα του ρήματος

Ρήμα
Θέμα
Παρατατικός
Εισφέρω
Εισ-φερ-
Εισ-ε-φερ-ον
Υπερβάλλω


Διαλέγω


Συνάγω


Διαβαίνω


Παρανομώ


Συνοικω


Διακόπτω


Εγχειρίζω


Εκφέρω


ΔιαβιβάζωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.