Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 4, Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας
Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους σταδίους καί προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ καί ἐρήμῃ. Μείναντες δέ  ἐν τῇ νήσῳ πέντε ἡμέρας, τῇ  ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καί τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν πολλούς ἀνθρώπους διαθέοντας ἐπί τοῦ πελάγους, προσεοικότας ἅπαντα ἡμῖν καί τά σώματα καί τά μεγέθη, πλήν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γάρ  ἔχουσι φέλλινα· ἀφ’ οὗ δή, οἶμαι, καί καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν  ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλά  ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καί  ὁδοιποροῦντας  ἀδεῶς. Οἱ δέ καί προσέρχονται καί ἀσπάζονται ἡμᾶς λέγουσί τε  ἑλληνικῇ  φωνῇ ἐπείγεσθαι εἰς Φελλώ τήν αὐτῶν πατρίδα. Μέχρι μέν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα  ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν ἐπευχόμενοι  ἡμῖν  εὔπλοιαν.
                                                             Λουκιανός, Αληθής Ιστορία 2.3-4 (διασκευή)
Β΄: Ερωτήσεις
  1. Να γράψετε το νόημα του κειμένου                                          (4 μονάδες)                                                                                              
                                                                                                                    
  1. α) Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες που περιγράφει ο Λουκιανός;
β) Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Φελλόποδες στον αφηγητή και στους συντρόφους του;
                                                                                                    (4 μονάδες)

  1. α) ∙ τό στάδιον: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού αριθμού (πλάγιες πτώσεις είναι η γενική, η δοτική και η αιτιατική)
          ∙ η νησος: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις πληθυντικού αριθμού
          ∙ ο άνθρωπος: να γραφούν η δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
β) λέγουσι (του ρήμ.λέγω): να κλιθεί στον Ενεστώτα και Μέλλοντα.
                                                                                                    (5 μονάδες)

  1. Να κλιθεί η προσωπική αντωνυμία εγώ, σύ και στα δύο πρόσωπα.          (2 μονάδες)

  1. α) Να γράψετε μία πρόταση με κάθε μια από τις λέξεις:
                γεωργός, γεωμετρία, υπόγειος.
β) Να αντιστοιχίσετε τις πρωτότυπες λέξεις της στήλης Α΄ με τις παράγωγές
    τους στη στήλη Β΄:
         Α΄                                                Β΄
1.  κάπηλος                                 α. μαθητής
Επεξήγηση με σύννεφο: Τελικά τα έγραψα όλα!
Μπράβο μου!!!

2.  πόλις                                      β. κόσμημα
3.  σθένος                                   γ.  καπηλεύω
4.  μανθάνω                                δ.  πολίτης
5.  κοσμέω, κοσμω                     ε.  σθεναρός
                                                                  (5 μονάδες)
                                                                             
                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.