Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Γυμνάσιο Αρχαία Θεωρία Δευτερεύουσες προτάσεις


·  ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

        I.            ΕΙΔΙΚΕΣ
τι, ς (ο)
    1. Εγκλίσεις προτάσεων κρίσεως
      2.            ευκτική του πλαγίου λόγου
τι (ο)
      II.            ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
                               1.            μερικής άγνοιας
τίς, στις (τί. τι)

ποος, ποος
πόσος, πόσος
πόσοι, πόσοι
πότερος, πότερος
ς, ,
 
πο, που
πο, ποι
πόθεν, πόθεν
πότε, πότε
πηνίκα, πηνίκα
πς, πως
π, π
                               2.            ολικής άγνοιας
ε (ο)

μή
μ ο
 
ετε... ετε
πότερον...
πότερα...

 III.            ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ

                               1.            ΡΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
πως, ς (μή)

                               2.            ΡΗΜΑΤΑ ΦΟΒΟΥ
μή ο)

μή

μ ο

ο μή

·  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ

        I.            ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
τι, διότι, ς

πεί, τε
 
πειδή, πειδήπερ, πότε
      II.            ΤΕΛΙΚΕΣ
να, ς, πως (μή)

μή
μ
ο

   III.            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ
στε (ο)

στε (μή)

στε

φ’ τε

        I.            ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ
1.        
εή), ἐάν (μή)
ετε... ετε
ἐάντε... ἐάντε

ταν, πόταν
πάν, πειδάν

επερ
ε μ ρα
ε δ μή
σπερ ν ε

2.       ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ε + ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ε παύεται, δομαι


ε μ καλ πράττεις,
οκ ε πράττεις


2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ε  + ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛ
ἐάν + ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ
ε παύσεται, σθήσομαι
ἐὰν παύηται, σθήσομαι
ἐὰν παύσηται, σθήσομαι


ε μ καλ πράξεις,
οκ ε πράξεις
ἐὰν μ καλ πράττς (πράξς), 
οκ ε πράξεις


3. ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΠΙΘΑΝΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ε + ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ + ν
ε παύοιτο, δοίμην ν
ε παύσαιτο, σθείην ν


ε μ καλ πράττοις (πράξαις), 
οκ ν ε πράττοις (πράξαις)


4. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ε + ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ+ ν
ε παύετο, δόμην ν


ε μ καλ πραττες, 
οκ ν ε πραττες
5. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ἐάν (ταν, στις ν) + ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
ἐὰν παύηται, δομαι


ἐὰν (ταν) μ καλ πράττς, 
οκ ε πράττεις


    ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ε + ΕΥΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ
ε παύοιτο, δόμην (σθην)
ε παύσαιτο, δόμην (σθην)


ε μ καλ πράττοις (πράξαις, πράξειας), 
οκ ε πραττες.


      II.            ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ
ε καί, κα ε
·          
ἐὰν καί, κα ἐάν
κν (μή)
 
οδ’ ε, οδ’ ἐάν

·         ΧΡΟΝΙΚΕΣ

1.       ΑΡΝΗΣΗ:  ο)
τε, πότε, νίκα, ώς
πεί, πειδή
φ’ ο, ξ ο
ν
ς (πειδ) τάχιστα
ς (πειδ) πρτον
ως, μέχρι, στε
2.       ΑΡΝΗΣΗ μή)
τε, πότε

ταν, πόταν
πάν, πειδάν
3.       πρίν
πρίν


·  ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ

1.       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΣΗ ο)
ς, ,
στις, τις,

οος, ποος
σος, πόσος
σοι, πόσοι
πότερος
 
ο, νθα,
ο, νθα, ποι
θεν, νθεν, πόθεν
τε, πότε
νίκα, πηνίκα
ς, σπερ, πως
, περ, π
2.       ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
a.       ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ο)
μεταπέμπομαι τν νδρα, ς σοφός στιν
τι σοφός στιν
b.       ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ  ο)
νρ σοφός στιν, ν μεταπέμπομαι
στε μεταπέμπομαι
c.        ΤΕΛΙΚΗ μή)
μεταπέμπομαι τν νδρα, ς τν υἱὸν παιδεύσει
να τν υἱὸν παιδεύσ
d.       ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ  μή)
μεταπέμπομαι τν νδρα, ς μ μρός στιν.
ε μ μρός στιν.
μεταπέμψομαι τν νδρα, ς ν σοφς .
ἐὰν σοφς .
μεταπέμπομαι τν νδρα,
ς ν σοφς .
ἐὰν σοφς .
μετεπεμπόμην ν τν νδρα,
ς σοφς ν.
ε σοφς ν.
μεταπεμποίμην ν τν νδρα, ς
ν σοφς εη.
ε σοφς εη.
μετεπεμπόμην τν νδρα, ς σοφς εη. ε σοφς ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.