Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - ἀμφὶ


 ἀμφὶ
α. με γενική 


 • τόπο, πχ.ἀμφὶ τῆς πόλεως
 • αναφορά-αιτία, πχ. ἀμφὶ ὦν εἶχον διεφέροντο (= φιλονικούσαν σχετικά με αυτά τα οποία είχαν)
β. με δοτική
 • τόπο, πχ. Ἀχαιοὶ ἔστασαν ἀμφὶ Πατρόκλῳ
 • το πλησίον, πχ. ἀμφὶ θύραις μάχεσθαι (= κοντά στις θύρες ..)
 • αναφορά, πχ, ἀμφὶ τῷ θανάτῳ αὐτῆς διπλοῦς λόγος λέγεται
 • αιτία, πχ. ἀμφ' ἐμοὶ στένει (= για μένα στενάζεις)
γ. με αιτιατική
 • τόπο, πχ. ἀμφὶ πῦρ ἐκάθηντο (= γύρω από τη φωτιά...), οἱ ἀμφὶ Μίλητον στρατευόμενοι (= κάπου  πρός την Μίλητον..)
 • χρόνο, πχ. ἀμφὶ μέσας νύκτας (= κατά τα μεσάνυκτα)
 • ποσό κατά προσέγγιση, πχ. ἦσαν ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους (= περίπου δισχίλιοι)
 • ακολουθία προσώπων, πχ. οἱ ἀμφὶ Ἀλέξανδρον (= οι οπαδοί του Αλέξανδρου, οι ακόλουθοι, στρατιώται, φίλοι)
 • αναφορά, πχ. τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον (= τα σχετικά με τον πόλεμον)
 • ενασχόληση, πχ. ἀμφὶ τι ἔχω (= ασχολούμαι με κάτι), ἀμφὶ λογοτεχνίαν ἔχω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.