Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - ὑπὸ

 ὑπὸ
με γενική:
 • τόπος, πχ. ξιφίδια ὑπὸ μάλης εἶχον (=κάτω από τη μασχάλη), τὰ ὑπὸ γῆς, ἔλαβε βοῦν ὑπὸ ἁμάξης (= το βόδι στο ζυγό της άμαξας)
 • ποιητικό αίτιο, πχ. ἥδομαι ὑφ' ὑμῶν τιμώμενος
 • αναγκαστικό αίτιο, πχ. ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ (εξαιτίας του λιμού), οὐ καθεύδω ὑπὸ λύπης
 • συνοδεία, πχ. τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ' αὐλητρίδων (=με συνοδεία αυλητρίδων), ὑπὸ αὐλοῦ, ὑπὸ τυμπάνων,
 • τρόπος, πχ. ἔζη ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας (=με μεγάλη φροντίδα)
με δοτική:
 • τόπος, πχ. ἔστι δὲ καὶ βασίλεια (=ανάκτορα) ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει
 • υποταγή ή εξάρτηση, πχ. οἱ ὑπὸ βασιλεῖ ὄντες (=οι ευρισκόμενοι υπό την εξουσία του βασιλιά)
 • επιμέλεια ή επίβλεψη, πχ, ὑπὸ παιδοτρίβῃ ἀγαθῷ πεπαιδευμένος
με αιτιατική:
 • τόπος, πχ. ὑπὸ τὰ δένδρα ἀπῆλθον, ὑπὸ τὸν λόφον ἔστησε τὸ στράτευμα, αἱ ὑπὸ τὸ ὄρος κῶμαι (=τα χωριά κάτω από το όρος)
 • χρονικό διάστημα, πχ. διέβησαν ὑπὸ νύκτα (=κατά τη διάρκεια της νύκτας)
 • υποταγή ή εξάρτηση, πχ. Αἴγυπτος ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο (=περιήλθε στην εξουσία του βασιλιά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.