Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - ἐξ - ἐκ

ἐξ - ἐκ
με γενική:
 • τόπος, αφετηρία ή απομάκρυνση, πχ. ἐκ τῆς πόλεως ἀπῆλθεν, ἐκ τῆς μάχης ἔφυγεν
 • τοπική προέλευση, πχ. τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα (= τα οποία φύονται από τη γη)
 • χρόνος, αφετηρία ή ακολουθία, πχ. ἐκ τοῦ ἀρίστου προήγαγε τὸ στράτευμα(= μετά το πρόγευμα ..)
 • καταγωγή, πχ. οἱ ἐξ Ἡρακλέους (= οι απόγονοι του Ηρακλή), ἐκ πατρός εὐγενοῦς ἦν (= από ευγενή πατέρα κατάγεται)
 • όργανο ή μέσο, πχ. πάτριον ἡμῖν ἐκ πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι (= αποκτάμε τις αρετές με πόνους)
 • τρόπος, πχ. ἐκ δόλου, ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς (= φανερά)
 • αιτία(αναγκαστικό ή ποιητικό), πχ. ἐκ βασιλέως ἐδόθη (= από τον βασιλιά δόθηκε), πῶς ἔχει ἐκ τοῦ τραύματος; (= πως είναι εξαιτίας του τραύματος)
 • ύλη, πχ. πῶμα ἐκ ξύλου, 
 • συμφωνία, πχ.  ἐκ τῶν ἔργων χρὴ μᾶλλον ἤ ἐκ τῶν λόγων τὴν ψῆφον φέρειν (= σύμφωνα με τα έργα περισσότερο, παρά με τα λόγια )
 • κατάσταση, μεταβολή, πχ. ἐλεύθερος ἐκ δούλου καὶ πλούσιος ἐκ πτωχοῦ γέγονεν
 • προέλευση, πχ. Κλέαρχος καὶ οἱ ἐξ ἐκείνου
 • διαιρεμένο σύνολο ή χωρισμός, πχ. ἐξ Ἀθηναίων οἱ ἄριστοι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.