Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - εν

ἐν
με δοτική:
  • στάση σε τόπο, πχ. ἐν Ἀθήναις οἰκῶ
  • το μεταξύ, πχ. ὀχληρόν ἐστιν ἐν νέοις ἀνήρ γέρων (=είναι ενοχλητικό μεταξύ νέων ένας γέρος άνδρας)
  • το ενώπιον, πχ. ἐν τῷ δήμῳ λέγω (= ενώπιον του δήμου)
  • το πλησίον, πχ. πόλις οἰκουμένη ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ (= κοντά στον Ευξ. πόντο, στα παράλια του Ευξ. πόντου)
  • χρονικό διάστημα, πχ. ἐν τρισὶν ἡμέραις (= εντός τριών ημερών), ἐν ταῖς σπονδαῖς (= κατα τη διάρκεια των σπονδών, της ανακωχής)
  • όργανο ή μέσο, πχ. πείθω ἐν λόγοις (= με λόγια), οἱ θεοὶ σημαίνουσιν ἐν οὐρανίοις σημείοις
  • τρόπο, πχ. ἐν τάχει λέγω (= ταχέως), ἐν δόλῳ ἀπέκτεινον (= με δόλο) 
  • κατάσταση, θέση, ενασχόληση, πχ. Ἀγησίλαος ἐν ὅπλοις ἦν (= στα όπλα), ἐν καιρῷ εἰμὶ (= είμαι χρήσιμος), οἱ ἐν τοῖς πράγμασι (= οι άρχοντες, που είναι στα πράγματα)
  • συμφωνία, πχ. ἐν τοῖς νόμοις δεῖ τὰς κρίσεις ποιεῖσθαι (= σύμφωνα με τους νόμους)
  • εξάρτηση, πχ. ἐν τῷ θεῷ τὸ τέλος ἦν (= το τέλος εξαρτάται από τον θεό)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.