Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - ὑπὲρ

 ὑπὲρ
με γενική:
  • τόπος, υπεράνω, πχ. πόλις ὑπὲρ τοῦ λιμένος κεῖται, ἔθηκε τὸν ἥλιον ὑπὲρ γῆς
  • υπεράσπιση,  πχ. μάχομαι ὑπὲρ τῆς πόλεως, ὑπὲρ φίλου πονητέον
  • αντικατάσταση, αντιπροσώπευση, πχ. Ξενοφῶν ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν εἶπε, ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀποκρινοῦμαι
  • σκοπός, πχ. ὑπὲρ ἀρετῆς πάντα ποιοῦσι 
  • αιτία, πχ. ὑπὲρ τῶν γεγενημένων ὠργίζετο
  • αναφορά, πχ. ἡ ὑπὲρ τοῦ πολέμου γνώμη (=περί του πολέμου, σχετικά με τον πόλεμο)
με αιτιατική:
  • τόπος, πχ. ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι
  • χρόνος, το πρότερο, πχ. τὸν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ πόλεμον (= τον πόλεμο πριν τα Μηδικά)
  • υπέρβαση μέτρου ή ορίου, πχ. ὑπὲρ τοῦ δέοντος (=περισσότερο από όσο έπρεπε), ὑπὲρ δύναμιν, οἱ ὑπὲρ τὰ τετταράκοντα ἔτη γεγονότες (=όσοι υπερβαίνουν τα σαράντα χρόνια)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.