Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι Προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - κατὰκατὰ 
με γενική:
 • τόπος, πχ. ἵεντο κατὰ γηλὸφου ( =από πάνω προς τα κάτω στο λόφο), μύρον κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχέω, ὁ κατὰ γῆς (= ο εντός της γης, ο νεκρός)
 • εναντίον, πχ. τοῦτο κατ' ἐμοῦ εἶπε 
 • αναφορά, πχ. τοῦτο μέγιστόν ἐστι καθ' ἡμῶν ἐγκώμιον (=για εμάς)
 • επίκληση, πχ. κατὰ τέκνων ὀμνύω (=στο όνομα των τέκνων ορκίζομαι)
με αιτιατική:
 • τόπος, πχ. ἔπλεον κατὰ τὸν ποταμὸν, (=προς τα κάτω το ρεύμα του ποταμού), ἐπορεύοντο κατὰ γῆν (=από την ξηρά), κατὰ πόδας
 • τοπική έκταση, πχ. κατὰ τὴν Ἀσίαν (=παντού στην Ασία)
 • πλησίον, πχ. παίει κατὰ τὸ στέρνον (=κάπου κοντά στο στέρνο)
 • ενώπιον, πχ. οἰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας τεταγμένοι
 • χρονική διάρκεια, πχ. κατὰ τὸν πρότερον πόλεμον
 • συμφωνία, πχ. κατὰ τοὺς νόμους (=σύμφωνα με τους νόμους)
 • αναφορά, πχ. τὰ κατὰ Παυσανίαν 
 • τρόπος, πχ. κατὰ τάχος (= ταχέως), κατὰ τύχην, κατὰ κρᾶτος 
 • μερισμός, χωρισμός, πχ. κατὰ σφᾶς αὐτοὺς εβουλεύοντο(=ο καθένας χωριστά)
 • περιοδικότητα, πχ. καθ' ἡμέραν 
 • αιτία, πχ. κατὰ φιλίαν (λόγω φιλίας)
 • σκοπός, πχ. ὁ ὄχλος κατὰ θέαν ἤκεν (για να δει)
 • σύγκριση, πχ. μεῖζον ἤ κατ' ἄνθρωπον (=περισσότερο από ότι δύναται ο άνθρωπος
 • ποσό κατά προσέγγιση, πχ. κατὰ ἐξακόσια ἔτη (=περίπου εξακόσια έτη) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.