Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - ἀντὶ

ἀντὶ
με γενική:
  • τόπο, πχ. παρατάσσονται ἀντἰ τῶν ἱππέων τῶν ἐχθρῶν (= απέναντι στους ιππείς του εχθρού)
  • αντικατάσταση, πχ. ἐβασίλευσεν ἀντ' ἐκείνου (= στη θέση του..), πολέμιος ἀντὶ φίλου κατέστη (= έγινε εχθρός αντί φίλος), ἀντὶ πολέμου εἰρήνην αἱρούμεθα (= επιλέγουμε την ειρήνη αντι για τον πόλεμο)
  • σύγκριση, πχ. αἱρετώτερον εἶναι τὸν καλὸν θάνατον ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ βίου 
  • ανταπόδοση-αιτία πχ. τι ἡμῖν ἀντὶ τούτων ὑπηρετήσεις; (= σε ανταπόδοση τούτων..)
  • ομοιότητα, πχ. ἀντὶ κυνὸς εἶ φύλαξ (= αντί σκύλου, όμοιος με σκύλο)
  • ισότητα, πχ. ἀντὶ πολλῶν πολεμιστῶν ἐστιν ἀνὴρ (= αντάξιος πολλών πολεμιστών..)
  • χάρη, επίκληση, πχ. ἀντὶ παίδων ἱκετεύομεν (για χάρη των παιδιών ..)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.