Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά -Οι καταχρηστικές προθέσεις

Οι καταχρηστικές προθέσεις

1.  ἄνευ, χωρὶς + γενική
 • εξαίρεση, χωρισμός, στέρηση, πχ. ἄνευ Λακεδαιμονίων (=χωρίς τους Λακεδαιμόνιους), πόνου χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ, δεῖ δὲ χρημάτων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἐστι γενέσθαι
 • προσθήκη, πχ. ἄνευ τούτου κἀκεῖνο ἔστιν ἰδεῖν (=εκτός από αυτό ..)
2.  ἄχρι, μέχρι + γενική
 • τοπικός τερματισμός, πχ. μέχρι τοῦ τείχους, ἄχρι τῆς εἰσόδου τοῦ ἱεροῦ
 • χρονικός τερματισμός, πχ. μέχρι ἑσπέρας, ἄχρι τοῦ θορυβῆσαι (=μέχρις ότου άρχισε ο θόρυβος)
3.  ἕνεκα, ἕνεκεν + γενική
 • αναγκαστικό αίτιο, πχ. ἕνεκα τῶν ἀδικημάτων αὐτοὺς ἀπέκτειναν
 • σκοπός, πχ. τῶν παίδων ἕνεκα βούλει ζῆν (=χάριν των παιδιών, για τα παιδιά)
 • αναφορά, πχ. φῶς εἰ μὴ εἴχομεν, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἦμεν ἕνεκα γε τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν (=όσον αφορά βέβαια τους δικούς μας οφθαλμούς)
4.  πλὴν + γενική
 • εξαίρεση, πχ. πάντες πλὴν ἐμοῦ (=εκτός από εμένα) ὑμᾶς προδεδώκασι (=σας έχουν προδώσει)
    πλὴν + ομοιόπτωτα με άλλο όρο της πρότασης
 • εξαίρεση, πχ. οὐδὲν ἔστιν ἄλλο φάρμακον πλὴν λόγος (=παρά μόνο ο λόγος), οὐδεὶς θεῶν δύναιτ' ἄν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι σαφῶς, παντὶ δῆλον πλὴν ἐμοὶ, οὐκ οἶδα πλὴν ἕν (= δεν γνωρίζω τίποτα άλλο παρά ένα πράγμα)
5.  χάριν + γενική
 • σκοπός, πχ. συγχωρῶ τοῦ λόγου χάριν
6.  ὡς + αιτιατική
 • κατεύθυνση σε πρόσωπο, πχ. πρέσβεις πέπομφεν ὡς βασιλέα, τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον
7.  νὴ + αιτιατική
 • όρκος καταφατικός, πχ. νὴ τὴν Ἥραν ἄγαμαί γε τὰς ἀποκρίσεις
8.  μὰ + αιτιατική
 • όρκος αποφατικός, πχ. ἐγώ, μὰ Δί' , οὐκ οἶδα τι τῶν γεγενημένων  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.