Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί στα αρχαία -περὶ

περὶ
με γενική:
 • τόπος, πχ. τείχη περὶ Δαρδανίας
 • αναφορά, πχ. σοφός ἐστι περὶ τούτων 
 • σκοπός, πχ. κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν (=για ανακωχή)
 • υπεράσπιση, πχ. ἀμύνομαι περὶ πάτρης (=προς υπεράσπιση της πατρίδας)
 • υπεροχή, πχ. χαλεπός περὶ πάντων εἶς μνηστήρων (=περισσότερο από όλους 
 • αξία ή απαξία, πχ. περὶ πολλοῦ ἐστιν ἡμῖν, ἡγοῦμαί τι περὶ πολλοῦ/ περὶ ὁλίγου (=θεωρώ κάτι σπουδαίο/ ασήμαντο)
με δοτική: (σπάνια)
 • τόπος, το πέριξ, πχ. περὶ τῇ χειρὶ δακτύλιον φέρει
 • αναφορά, πχ. Ζεύς ἔδεισε περὶ τῷ γένει ἡμῶν, μὴ ἀπόλοιτο
με αιτιατική:
 • τόπος, το πέριξ, πχ. φύλακας δεῖ περὶ τὸ στρατόπεδον εἶναι 
 • τόπος, το πλησίον, πχ. ἡ περὶ τὴν Κνίδον ναυμαχία 
 • χρόνος, π.χ περὶ μέσας νύκτας (=κατά τα μεσάνυχτα), περὶ ἡλίου δυσμάς
 • αναφορά. πχ. περὶ θεοὺς ἀδικώτατοί εἰσιν, τὰ περὶ τὴν ναυμαχίαν
 • ακολουθία προσώπων, πχ. οἱ περὶ τινα (=αυτός και οι οπαδοί του, ακόλουθοι, στρατιώτες)
 • ποσό κατά προσέγγιση, πχ. ἀπέθανον περὶ τοὺς χιλίους
 • ενασχόληση, πχ. ἡ φιλοσοφία περὶ ἀλήθειάν ἐστι 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.